İlişki Yönetimi Kursu

Etiket Sayfası

İlişki Yönetimi Kursu Etiketli Sayfalar

Empati ile İletişim Kursu

Empati ile İletişimi Kursu, empatiyi iş hayatının bir parçası haline getirir. Empati ile İletişim Kursu, bu sayede karşıdaki kişinin veya müşterinin hislerini ve düşüncelerini anlayarak daha hızlı ve etkili çözümlerin geliştirilmesi amaçlar.

Empati ile İletişim Kursu programı amacı katılımcılara, empati kurmaya çalıştıkları kişiyle şeffaf ve açık bir ilişkiye girerek iletişim kurması ve gerektiğinde muhatabına neye ihtiyaç duyduğunu sormasının hangi yöntemler aracılığıyla yapılabileceğini göstermektir.

Kurum İçi İletişim Yönetimi Kursu

Kurum içi iletişim, bir şirketin ortak olarak oluşturduğu iletişim politikasının çekirdek unsurudur. Çalışanlar ile olan yönetim kademelerinin iletişiminde empatiye dayalı diyalog süreçleri büyük önem arz eder. Bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi interaktif ilişki yönetimine bağlıdır.

Bu eğitim; kurum içi iletişimin nasıl yapılandırılması gerektiği ve belirli vizyonlara bağlı kalınarak kurum içi iletişimde katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

 DİKSİYON AKADEMİ