Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ

Etkili konuşma yöntemleri, konuşmacının vermek istediği mesajın dinleyicilerde istenen etkiyi bırakabilmesinde kullanılan, çoğunlukla konuşmanın içeriğine diğer bir deyişle özü ile ilgili yöntemleri kapsar. Sık sık karıştırılsa da etkili konuşma yöntemleri doğrudan konuşmanın nasıl ve hangi bileşenlerden oluşması gerektiğini konu edinirken, etkili konuşma teknikleri konuşmanın sunumunu, mesajın nasıl verilmesi gerektiği üzerinde durur.

Konuşmak, insanların sahip olduğu en büyük iletişim yeteneği. İnsanlık tarihi boyunca tüm toplumların bir arada yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu iletişimi sağlayan konuşma eylemi, aynı zamanda etkileşimsel bir süreç. Bu nedenle ne anlattığınız kadar anlatılanlardan ne anladığınızın da önemi büyük. İyi bir konuşma, dinleyenleri belirli bir konuda ikna edebilme, o konuda taraftar kazanabilme ve en önemlisi doğru anlaşılabilmektir. Etkili konuşma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, topluluk önünde yapacağınız konuşmaların istediğiniz hedeflere ulaşmasını sağlayacaktır.

Etkili Konuşabiliyor muyuz?

Başarılı bir konuşma ancak dinleyenlerde bıraktığı etkiyle ölçülebiliyor. Konuşmanın etkili olabilmesi için etkili konuşma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış olması işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Siyasetçilerden eğitimcilere, yöneticilerden esnaflara kadar toplumun hemen her alanında, bir arada yaşamanın bir gereksinimi olarak konuşmalar yapıyoruz. Sahip olduğumuz duygu ve düşünceleri dinleyenlere doğru aktarabilmek, onların güvenini kazanmak, tarafımızda olmalarını sağlamak, ikna etmek hemen hepimizin ortak beklentisi olması, etkili konuşma yöntemlerinin önemini biraz daha artırıyor. Bu yazımızda, konuşmalarımızı nasıl daha etkili ve istediğimiz hedeflere ulaştırabiliriz sorusunu etkili konuşma yöntemleri ile cevaplamaya çalıştık.

En Etkili Konuşma Yöntemleri Neler?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, iletişimde farklı araçları da artık kullanıyor olmamız, aslında konuşma eyleminin yükünü azaltmak yerine her geçen gün artırıyor. Çünkü duygu ve düşüncelerimiz öncelikle kendimizle olan konuşmalarımızla şekil almakta. Yazılı iletişim temelde hazırlıklı konuşma eylemidir. Etkili konuşma yöntemleri bu yönüyle öncelikle belirli bir zihinsel hazırlığa gereksinim duyuyor.

· Konuşmak İçin Hazırlanmak Konuşmanın Etkisini Artırıyor

Etkili konuşma yöntemleri, ne söyleyeceğimizi belirlemek, zihinsel olarak şekillendirmek ve onları sahip olduğumuz iletişim becerileri ile muhataplarımıza iletmektir. Konuşmak için yapacağımız hazırlık, neyi nasıl ve ne şekilde yöneltmemiz gerektiğinin belirlenmesini, konuşmak istediklerimizin bir karmaşıklığa neden olmadan en doğru yolla iletilmesini sağlar. Böylece konuşma sırasında oluşabilecek tüm aksaklıkların, olası tüm hataların da önüne geçebilmek için alınacak en büyük önlemdir.

Etkili Konuşma Yöntemleri

· Niçin Konuşma Yapıyoruz, Amacımız Ne?

Her konuşmanın hem konuşmayı yapan ve hem de dinleyenler için bir amacının olması, bu amacın etrafında yapılacak olan konuşmanın etkisini artıracaktır. İyi bir konuşma amacına ulaşmayı hedeflediği sürece etkisini koruyabilir. Amacı belli olmayan konuşmalar, dümeni olmayan bir gemiye benzer. Konuşmanın sonunun nereye varacağını kimse kestiremez.

· Dağınıklıktan Kaçının, Konuşacaklarınızı Sıraya Koyun

Etkili konuşmanın önündeki en büyük engellerden biri, duygu ve düşüncelerin gelişigüzel bir şekilde iletilmesidir. Konudan konuya atlamak dinleyenlerin sizi anlamasını zorlaştıracak ve kolayca sıkılmalarına neden olacaktır. Konuşmanın istenen etkiyi bırakabilmesi için bir düzen içinde yapılması bu nedenle önemli.

· En Etkili Konuşma Doğrular Üzerine Kurulandır

Konuştuğunuz konularda doğrulardan ve sağlam bilgilerden ayrılmayın. Dinleyenleri etkileyen ilk unsur konuştuklarınızın doğruluğu ve gerçek bilgilerden oluşuyor olmasıdır. Doğruluğunu araştırarak hazırlayacağınız konuşma metinleri istenen etkiyi uyandıracaktır.

· Dinleyenlerin Size Güvenmesi Kendinize Olan Güvene Bağlı

Etkili konuşma yöntemleri, konuşmalarınızın sizi güvenilir kılmasını da sağlar. Bu nedenle öncelikle kendinize güvenin. Şüpheye, telaşa kapılmanın önüne geçebilmek için kendinize olan güveninizi asla kaybetmemelisiniz. Güven veren konuşmaların etkisi ve inandırıcılığı daha yüksektir.

· Çok Söz Değil Sözün Özünü Söyleyin

Konuşurken lafı dolaştırmadan, vermek istediğiniz mesajı en uygun ve anlaşılır sözcüklerle ifade etmelisiniz. Lafı uzatmak hem dinleyenleri sıkacak hem de konudan uzaklaşmanıza neden olacaktır. Çok söz söylemek yerine, öz, anlaşılır bir konuşma yapmak sizi iyi bir konuşmacı yapar.

· Konuşmanızı Dinleyenlere Göre Hazırlayın

Dinleyenlerin yaş, cinsiyet, ilgi ve beklentilerine göre hazırlanan konuşmalar, etkili konuşma yöntemlerinin uygulanmasında belirleyicidir. Dinleyenlerinizin gençlerden oluştuğu bir gruba hitap edecekseniz onların ilgi ve isteklerini ön plana almalısınız. Aksi durumda, konuşulanlarda kendini bulamayan bir dinleyici kitlesi için, çok iyi bir konuşma metni bile olsa, istenen etkiyi göstermez.

· Her İnsan Hata Yapar

İster konuşmacı ister dinleyici olun, her insanın hatalar yapabileceğini unutmayın. Konuşurken yaptığınız ya da yapabileceğiniz hatalardan korkmamak sizin heyecanınızı yenmenizi de sağlayacaktır. İnsan en çok konuşurken hatalar yapar, dilin kemiği yoktur.

· Kanıtlar ve Örneklerle Konuşmanızı Destekleyin

Konuştuğunuz konuların daha anlaşılır olabilmesi için ilginç örnekler vermek, fikirlerinizi destekleyen kanıtlar sunmak, dinleyenlerin tarafınızda olmasını sağlayacaktır. Konuşma sırasında verilen örnekler, konunun daha iyi kavranmasını sağlarken, dikkatlerin konu üzerinde tutulmasını kolaylaştırır.

Etkili Konuşma Yöntemleri

· Heyecan Duyun Ama Konuşmanıza Yansıtmayın

Topluluk önünde konuşmak kimilerimiz için çok kolay kimilerimiz için oldukça zordur. Heyecanın bastırılabilen bir duygu olduğunu ve temelinde hata yapma korkusunun yattığını unutmayın. Heyecanınızı bastırmak için nefes egzersizleri yapmak, konuşmanız için hazırladığınız konuların üzerinden bir kez daha geçmek, heyecanınızı yenmek için bir fıkra anlatmak işe yarayan çözümler arasındadır. Heyecan duymadan yapacağınız konuşmanız beklenen coşkudan uzak, heyecanınızı konuşmanıza yansıtmak ise dinleyenlerin sıkılmasına neden olacaktır.

· Konuşmak İçin Harcayacağınız Enerjiyi Dengeli Kullanın

İyi bir konuşmacı, konuşma için harcayacağı enerjiyi dengeli kullanır. Gereken yerde coşkulu, gereken yerde sakin bir konuşma yapabilmek için enerjinizi dengeli olarak kullanmazsanız konuşmanızı tamamlayamayabilirsiniz. Konuşmanın uzunluğu enerjiyi dengeli kullanmanızı zorunlu kılar.

Yukarıda değindiğimiz etkili konuşma yöntemleri, yüzyıllar boyu uygulanarak oluşturulmuş büyük bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ancak etkili konuşma yönetmelerinin yalnızca bunlardan oluşabileceğini söylemek elbette zor. Yaşanılan zamana ve içinde bulunulan toplumsal beklentilere göre değişiklikler gösterebilir. Etkili konuşma yöntemleri, konuşmanın amacını, içeriğini belirleyen esaslardan oluşur. Konuşmanın etkisini artıracak şekilde sunulması ise etkili konuşma teknikleri ile mümkün olabilir. Etkili konuşma teknikleri, etkili konuşma nasıl yapılır sorusuna verilecek cevapların tamamıdır.

Etkili Konuşma Teknikleri Nelerdir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, konuşmada verilmek istenen mesajların iletilmesinde kullanılan teknikler etkili konuşma tekniklerini oluşturur. Muhatabınızla olan iletişimimizdeki tavır ve davranışlarımız, söz söylemedeki ustalığımız, jest ve mimiklerin kullanımı gibi, sözün daha net bir biçimde iletilmesini sağlayacak tüm bileşenler etkili konuşma yöntemlerini destekleyecek sunumsal stratejilerdir.

Dinleyenleri Dikkate Aldığınızı Gösterin

Konuşmanın etkili olabilmesi için dinleyenlerin dikkate alındıklarını hissetmeleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle dinleyenlerle kuracağınız göz teması onların değerli olduklarını hissettirmek, değer verdiğinizi göstermek için kullanacağınız etkili konuşma tekniklerinden ilkidir. İnsan ancak değer bulduklarını etkin bir şekilde dinler.

İyi Bir Diksiyon Konuşmanın Etkisini Artırıyor

Etkili konuşma ve diksiyon birbiriyle yakından ilişkili konular. Sözcükleri söyleyiş biçiminiz, söyleyişteki vurgu ve tonlamalardan mesajlarınızın bedenle desteklenmesine kadar iletileri sunmakta yararlandığımız hemen tüm araçlar daha iyi bir diksiyon için gerekli. Bu nedenle diksiyon ve etkili konuşma birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki önemli unsur.

Anlaşılabilir Bir Dil Kullanın

Sözcükleri seçerken verdiğiniz dikkati onları yöneltirken de korumalısınız. Anlaşılabilir bir konuşma, sözcüklerin doğru olarak seslendirilmesini, vurgu ve tonlamaları yerinde yapmayı, coşkuyu ve heyecanı doğru şekilde iletmeyi gerektirir. Bu nedenle tane tane ve herkesin anlayabileceği bir tonda konuşmak dinleyenlerde etkili olacaktır.

Güler Yüz Tüm Kapıları Açar

Gerek sosyal ilişkilerde gerekse iletişimde güler yüz tüm kapıları açan altın bir anahtar. Dinleyenlerin güvenini ve sempatisini kazanmak için güler yüzlü olmak, lehinizde ön yargılar ve iyi bir ilk izlenim edinmenizi sağlayacaktır.

Etkili Konuşma Doğuştan Gelen Bir Yetenek mi?

Bu soruya hem evet hem de hayır cevabını vermek daha doğru. Çünkü hitabet konusu yetenekle ilgili olduğu kadar eğitimle de gelişen ve sahip olunabilen bir özelliktir. Bu nedenle etkili konuşma yöntemleri konusunda alacağınız eğitimler, istediğiniz ve ihtiyacını hissettiğiniz etkili konuşmalar yapabilmenizi sağlayacak yeteneğe kavuşmanızda sizlere yardımcı olacaktır. Bu eğitimleri alabileceğiniz en iyi kurumlar ise etkili konuşma kursları. Etkili konuşma kursu, alanında uzman eğitimcilerin çoğunlukla uygulamaya dayalı olarak kursiyerlerin daha etkili konuşmalar yapabilmelerine ve eğer varsa konuşmalarının önündeki sorunları belirleyerek onları ortadan kaldırmayı hedefleyen derslerden oluşuyor.

Kurslarda verilen etkili konuşma yöntemleri, konuşmanın yapılacağı hedef kitlenin cinsiyet, yaş, düzey ve beklentilerini dikkate almalarını sağlayacak zihinsel hazırlık süreçlerini uygulamalı olarak bireysel ve grupla eğitimlerle veriyor. Örneğin erkeklerle ya da kızlarla etkili konuşma, farklı beklentileri oluşturan iki farklı grubu oluşturması, yapılacak konuşmanın da içeriğini etkiliyor. Bu nedenle derslerde uygulamalı olarak gösterilen etkili konuşma örnekleri de birbirinden farklılık gösterebiliyor.

Kimler Bu Kurslardan Faydalanıyor?

Etkili konuşma kursları, etkili konuşmaya ihtiyacı olan, eğitimciler, siyasetçiler, sanatçılar, iş dünyasında yönetici pozisyonunda olanlardan sekreter, müşteri hizmetleri çalışanlarına kadar pek çok alandan ve sektörden katılımcıları ağırlıyor. Siyasetçilerin coşkulu ve insanları etkileyecek konuşmalara ihtiyaçları ön plandayken, müşteri hizmetleri çalışanları gibi çoğunlukla telefon başında olanların ise telefonda etkili konuşma tekniklerine olan ihtiyacı ön planda. Bu nedenle bu kurslar, verdikleri bireysel ve grup eğitimleriyle daha çok ihtiyaca yönelik eğitim programları oluşturabiliyor ve bu doğrultuda eğitimlerini sürdürebiliyorlar.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ