Yazılarımız

Diksiyon Akademi

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ

Çok küçük yaşlarda başlayan konuşma becerileri ile yaşamımızın tamamında kullanacağımız en büyük iletişim ve etkileşim aracımızı edinmiş oluruz. Konuşmak, kişinin kendisi ve aynı zamanda çevresiyle olan etkileşiminin büyük bir bölümünü oluşturur ve yön verir. Ancak iletişimimizin büyük bölümün oluşturan konuşma yeteneğimizdeki aksaklıklar çoğu zaman hem bireysel hem de sosyal ilişkilerde sorunlara neden olabiliyor.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Nedir?

İletişimin sözel altyapısını oluşturan konuşmada yaşanabilecek aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle sahip olduğumuz en büyük etkileşim aracında yaşanabilecek güçlüklerin hem bireyin kendisinde hem de sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumuna genel olarak dil ve konuşma güçlüğü denir. Dil ve konuşma güçlüğü, hoş olmayan ve çoğunlukla anlaşılamayan bir şekilde yapılan ve konuşulanın değil, konuşma biçiminin ve şeklinin dikkat çektiği, genellikle engelli konuşma olarak kabul edilmekte olan bir durumdur.

Bireylerin iletişimde karşılaştıkları sorunlar, onların sosyal yaşamlarını doğrudan etkilediği gibi, bu durum sosyal uyum problemlerinden çok bireyin kendi psikolojisini ve özgüvenini de olumsuz yönde etkilemekte.

Konuşma ediniminin çok küçük yaşlarda başlıyor olduğu düşünüldüğünde, çocukların konuşmada yaşayabilecekleri aksaklıkları, dil ve konuşma güçlüğü yaşayıp yaşamadıklarını tespit etmek ailelerin bu konuda bilinçli olmalarıyla da ilgili.

Çocuklarda Konuşmanın Önündeki Engeller Neler?

Konuşma engelleri hem bireyle hem de çevreyle doğrudan ilgili olduğu için, dil ve konuşma güçlüğü olanlar, konuşma engellerinde çok farklı türlerde sorun yaşayabilirler. Konuşma engelleri çocuklarda pek çok türde görülebiliyor.

  • Konuşmanın Gecikmesi,
  • Ses Bozuklukları

Artikülasyon - Seslerin Söylenişindeki Hatalar

  • Kekemelik
  • İşitmede Ortaya Çıkan Engellerin Konuşmayı Etkilemesi
  • Çocuğun Bedensel Engellerine Bağlı Bozukluklar
  • Bölgesel Konuşma Ayrılıklarına Ve Yabancı Dile Bağlı Konuşma Bozuklukları

Konuşmanın önündeki engellerin türlerini oluşturuyor.

Akıcı Konuşma Egzersizleri

Her ne kadar büyük çoğunluğu bireyin kendisi ve bedeniyle ilgili problemlerden kaynaklanan dil ve konuşma güçlüğü, gerekli tedbirlerin zamanından alınmaması nedeniyle kısa sürede sosyal ve duygusal problemlerin baş göstermesine neden olur.

Çocuklar Neden Dil ve Konuşma Güçlüğü Yaşıyor?

Konuşma güçlüğünün temelinde iki büyük faktör bulunuyor. Bunlardan ilki çocukla ilgili olan nedenler ikincisi ise çevreyle ilgili olan nedenler.

Çocuğun kendisiyle ilgili olan nedenleri, zekâ, sağlık, işitme, sinir kas sağlığı ve aralarındaki eşgüdüm sorunları, konuşma organlarındaki sorunlar, olgunlaşma, cinsiyet, duygusal durumları da içine alan geniş bir çerçevede incelemek çok daha doğru olacaktır. Ancak çocuğun bedensel yetersizlikleri yanında çevresel nedenler de dil ve konuşma güçlüğüne neden olabilir. Çocuğun çevresinden alacağı doğru uyarım ve teşviklerin zenginliği onun konuşmasını sağlar. Konuşmayı öğretmede kullanılan yanlış metot, ya da ailenin sosyo ekonomik durumu nedeniyle yetersiz ya da zengin olmayan uyarımların kullanılması da konuşma güçlüğünün nedenleri arasında sayılabilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda, dil ve konuşma güçlüğü yaşıyor olmalarının en büyük belirtisi gecikmiş konuşma olarak adlandırdığımız, akranlarına oranla çok daha geç konuşmaya başlaması ve diğerlerine oranla çok daha geri bir konuşma gelişimine sahip olmalarıyla anlaşılabilir. Çocuklarının 2 ya da 3 yaşına gelip halen konuşmadıklarını ailelerin fark etmesi dil ve konuşma güçlüğünün en büyük belirtilerindendir. Geç ve yavaş gelişen bir konuşma hemen her anne babanın dikkatini çeker.

Bu sorunda çocuklar çok zor anlaşılan birkaç kelime ya da hiç konuşmama gibi belirtiler gösterirler. Kelime dağarcıklarında büyük bir eksiklik vardır. Belirli kelimelerin dağarcığa kazandırılmasında da sorunlar yaşarlar. Dilsel becerilerdeki eksikliği büyük ihtimalle jest ve mimiklere kaydırarak tamamlama yolunu seçerler. Yani konuşmaktan çok işaretler ve hareketlerle ifade yolunu seçerler. Çok daha ileri seviyede konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarda ifadeler, fiziksel güç ile yapılır. İletişim kurmak istediği kişilere vurmak, eşyaları itmek, çekmek, hareket ettirerek işaret etmek gibi daha çok fiziki güce yönelirler. Bu aynı zamanda uyum problemlerine yol açar. Bu tür çocuklar kolay kolay kimseyle anlaşamazlar. Anlaşılamadıklarında gösterdikleri fazla fiziki güç onları her geçen gün biraz daha yalnızlaştıracaktır.

Tüm bu belirtiler çocuğunuz büyük ihtimalle dil ve konuşma güçlüğü yaşadığının da birer habercisidir.

En Sık Görülen Dil Ve Konuşma Sorunları Neler?

Akıcı Konuşma Egzersizleri

Dil ve konuşma sorunlarının başında işitme engelinin olması, zihinsel yetersizlikler, otistik sendromlar gibi nedenlerin yanında sesletim sorunları – seslerin doğru söylenememesi – konuşmada gecikme, seslemede bozukluk ve kekemeliktir.

Bu sorunlar bireylerde tek tek görülebileceği gibi bir ya da birkaç sorun birlikte de görelebilir.

Dil Ve Konuşma Güçlüğünde Aileler Ne Yapabilir?

Ailelerin, yukarıda değindiğimiz sorunlardan birini hissettiklerinde ya da kuşkulandıklarında, mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekiyor. Çünkü dil ve konuma güçlüğü ne kadar erken tanılanabilirse tedavisi de o kadar erken başlayacaktır.

Çocuğunuzu Mutlaka Bir Dil ve Konuşma Terapistine Götürün

Ailelerin en çabuk fark ettikleri konuşma güçlüğü olan konuşmada gecikmeden şüphelenildiğinde mutlaka bir dil ve konuşma terapistinden destek alınmalıdır. Erken dönemde tespit edilebilecek dil ve konuşma bozukluklarının sorun olmaktan çıkarılması erken fark edilmesiyle de ilgilidir. Dil ve konuşma terapistine ulaşamazsanız bu alanda uzmanlık eğitimi almış işitme ve zihinsel engelliler öğretmenlerinden, psikologlardan, odyologlardan yardım alınabilir.

Çocuğunuzun Nasıl Konuştuğuna Değil, Ne Söylediğine Yoğunlaşın

Çocuğun yapabildiklerini düzeltmek yerine yapabildiklerinden yola çıkarak, yetersiz kaldıklarında neden yapamadığının farkına varmasını sağlayarak dil ve konuşma sistemini kavramasına yardımcı olunmalıdır.

Çocuğunuzu Asla Kıyaslamayın

Çoğunuzun daha iyi bir ruh haline ve sosyal yeterliliğe kavuşabilmesi için başka çocuklarla kıyaslanmamalı, kendi içinde ve zamanında değerlendirilmesi de büyük önem taşıyor.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Nasıl İyileştirilir?

Alanında uzmanlar tarafından verilecek olan terapilerle konuşmanın önündeki engeller kaldırılabilir, dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programları konuyla ilgili pek çok sorunu çözmeye yönelik olarak yapılan eğitimlerdendir. Burada yapılan dil ve konuşma güçlüğü etkinlik örnekleri inceleyerek konuşma güçlüğünün tedavisinde uygulanan terapiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ