Yazılarımız

Diksiyon Akademi

BEDEN DİLİ NEDİR?

İletişim kurmak için kullandığımız yetilerimizi doğuştan getirdiklerimiz ve sonradan kazandıklarımız olarak ikiye ayırırsak bu yeteneklerimizden ilki ve en önemlisi beden dilidir. Bu açıdan baktığımzda beden dili nedir sorusunun cevabı, yeryüzünün tüm zamanlarda tüm insanlığın ortak tek dili, fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerin ifade edilmesinde vücudun kullanılmasını ifade eder.

Beden Dili Nedir, Nasıl Kullanılır?

Beden dili hakkında bilgi sahibi olmak için öncelikle beden dili nedir sorusunu cevaplamak önemli. Vücudun ifade etmek istediklerimizi karşılayacak hareketler sergilemesi ve bu hareketlerin doğuştan getirdiğimiz bir yeteneğimiz olarak hemen herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi beden dili olarak ifade edilmekte. Bu kavramı biraz daha açarksak beden dili ne demek sorusuna çok daha iyi bir tanım getirebiliriz.

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar kendini ifade etme biçimlerinde değişmeyen ve kuşaktan kuşağa aktarılan mesajlaşma aracı olarak beden dili karşımıza çıkıyor.

Duygularımızı ve düşüncelerimizden ayırmak nasıl mümkün değilse, duygu ve düşüncelerimizi bedenimizden ayrı tutmak da mümkün değil. Bu nedenle duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde bedenimizin de kullanılması oldukça doğal.

Beden Dili

Beden dili kullanırken çoğunlukla başvurduğumuz el, kol hareketleri jestler; yüz hareketlerimiz ise mimikler olarak adlandırılmakta. İfadelerimizin daha kesin ve dinleyenlerin bizimle bir anlamda etkileşimde olmasını kolaylaştıran anlaşmalar topluluğu, kimi zaman sevincimizin kimi zaman üzüntümüzün ve kimi zaman da heyacanımızı kısacası tüm duyguların en kolay ifadelerini oluşturuyor.

Beden dili nedir sorusunun en şaşırtıcı noktası ise beden dilinin nasıl olup da tüm insanlığın ortak dili oluşudur. Bilinmeyen zamanlarda temelleri atılmış canlı bir varlık olarak karşımıza çıkan, milletlerin kendilerine has oluşturdukları dillerden kendini ayıran beden dili insanoğulunun fıtratında var olan ve nesilden nesile değişmeden aktarabildiği bir yeti.

Beden Dili ve Etkili İletişim

Sosyal yaşamın hemen her alanında iletişime olan ihtiyacımız gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu ihtiyaçların karşılanması daha nitelikli etkileşimlerin sağlanabilmesiyle doğru orantılı. Beden dilinin önemi de tam da burada çok daha büyük önem taşımakta. Çünkü iletişim yalnızca sözlerin anlamlandırılmasını içermeyecek kadar geniş ve tüm bedenin imgelerini de içine alan bir konu.

Kaliteli bir iletişim ve dolayısıyla etkileşim gerek günlük hayatta gerekse iş yaşamında bizleri başarıya götüren en büyük becerimiz olmaya devam ettiği sürece, beden dili hareketleri ve anlamları da daha kaliteli bir iletişimin en büyük destekleyicileri olarak vazgeçilmez birer enstrüman olmaya devam edecek.

Düşüncelerin hissiyatın ve inandığınız değerlerin en doğru ve net bir şekilde paylaşılabilmesi için sözel iletişim biçimlerinin yanı sıra sözel olmayan iletişim biçimleri de elinizi kuvvetlendiren, başarının kapılarını aralayan büyük bir avantajınız olacaktır.

Beden Dili Mesajları

Beden dili nedir, beden dilinin etkili iletişime katkıları nelerdir sorularına yine bedenin ifadelere kattığı anlamlarla cevap vermek doğru bir yaklaşım olabilir.

Zaman zaman yöresel ve bölgesel farklılıklar gösterse bile beden dili dünyanın hemen her nokkasında yaşayan insanların ortak hareketler ve bu ortak hareketlerin aynı anlamları taşıdığı bir dili oluşturuyor.

Beden Dili

Beden dili hareketleri arasında başı öne doğru sallama dünyanın hemen her yerinde onaylamak anlamında kullanılıyor. Başın ve kaşların yukarıya doğru kaldırılması ise –hayır- demenin dünya üzerindeki belki de en kolay söylenişi olabilir.

Bu örnekleri çoğaltmak, yöresel ve bölgesel bazda daha ilgi çeken uç örnekler de bulabilmek elbette güç değil. Ancak burada önemli olan konu, beden dili nedir sorusuna aranan cevaplar içinde beden dili analizi yapmanın bizlere sağlayacağı faydalar olabilir.

Beden dili analizi , bireyin konuşarak ifade etmeye çalıştıklarına bedenin kattıklarının okunması ve bunların değerlendirilmesini ihtiva eder. Sözler her zaman doğruları söylemese bile beden dili yalana en büyük direnç gösteren dildir.

Birinin gözlerinin içine baktığınızda, yüzün kızarmasıyla ya da vücudun doğru olmayana karşı rahatsızlığını hissetmeniz, konuştuğunuz kişilerin sizleri yanıltmaya çalıştığını kolayca fark edebilirsiniz.

Beden Dili Eğitimi

Beden dili nedir sorusuna cevap aramak beden dili eğitimini ve bizlere sağlayacağı faydaları da içeriyor. Bedenin ifade ettiklerini doğru bir şekilde okuyabilmek, hem iletişimlerimizin kalitesini ve dolayısıyla başarımızın artmasını sağlayacak hem de yaşamın hemen her anında çok daha doğru kararlar vermenizde iyi bir rehber olacaktır.

Bedenin doğru kullanılması konuşmanın daha anlaşılır olmasına, dinleyicilerle doğru etkileşimlere girmenize imkan sağlayarak etkili konuşma yeteneğinize katkılar sağlayabilecektir.

Beden dili doğru kullanıldığında, insanlarla olan iletişiminizde çok daha yakın, sempatik ve etkili dinleyiciler edinmenizin de önünü açacaktır.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ