Yazılarımız

Diksiyon Akademi

BEDEN DİLİ OKUMA

İletişimde sözel iletimler kadar önemli olan bir diğer ileti de beden dilidir. Yapılan araştırmalar, sözel iletimlerle birlikte vücudumuzun söylediklerinin etkisinin de neredeyse aynı oranda olduğunu gösteriyor. Çünkü hepimiz, en az sözel olarak ifade edilenler kadar bedenin neler anlattığını da dikkatle izleriz.

Beden Dili Ne Demek?

Karşımızdakinin bize olan tavırları, duyguları, el ve yüz ifadeleri ve hareketleri onlar hakkında çok çabuk ve kalıcı ön izlenimler oluşturmamızı sağlar. Kimi zaman bize yalan söyleyen birini, söylediklerinden çok hareketlerinden anlarız. Bazen de bize duygusal yakınlık hisseden birinin söylemlerinden çok daha fazla iletiyi yüz ifadesi ve gözleri iletir.

İletişimde sözel iletilerin dışında kalan, vücudun ifadeye katıldığı, el, yüz hareketleri olarak adlandırdığımız jest ve mimiklerin hepsine birden beden dili diyoruz. Beden dili mesajları kadar beden dili okuma da iletişimin sağlıklı ve anlamlı olarak devam ettirilebilmesi için büyük önem taşıyor.

Beden Dili Okuma

Beden Dilinin Önemi

İletişimin neredeyse yarısından fazlasını oluşturan beden dili farklı kültürlerde küçük ayrıntı farklılıkları olmakla birlikte neredeyse tüm insanlığın evrensel dilini de oluşturuyor. Bu yönüyle beden dili okuma, etkili bir iletişimin vazgeçilmezlerinden biri. Beden dili hareketleri ve anlamları nı ne kadar iyi anlayabilirsek, ancak etkileşimle gerçekleştirilebilen etkili ve anlamlı bir iletişim becerisine sahip olabiliriz. Gerek kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmek gerekse karşımızdakini daha iyi anlayabilmek için beden dili hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimde elimizi kuvvetlendirecek en büyük araçlardan.

Beden Dili ve Etkili İletişim

Konuşurken muhatabımız ya da muhataplarımız bizimle ilgili yargılar oluşturmaları için kullandığımız sözcüklerden çok daha fazlasını bedenimizin ifadesine yoğunlaştırır. İlk intiba ya da ön izlenim olarak adlandırdığımız bu yargılar hem iletişimin hem de bireysel ilişkilerin de olumlu/olumsuz neticelerle sonlanmasında sandığınızdan daha önemli.

Etkili bir iletişim sözel ifadelerin doğru ve anlaşılır, abartısız beden dili hareketleri ve anlamları ile birlikte desteklendiğinde gerçek başarıya ulaşacaktır. İletişim sırasında her zaman ileten durumunda olmayız. İleten değil dinleyen konumundaysanız, beden dili okuma etkili bir iletişimin sürdürülebilmesi ve başarıya ulaşmasında en az sözleriniz kadar önemli.

Beden Dili Okuma

İletişimde Sözel İletiler Kadar Beden Dili Hareketleri de Çok Şey Anlatıyor

Kurduğumuz iletişimler sırasında istemli ya da istemsiz olarak beden dilimizi kullanıyoruz. Bu ifadeler genel olarak karşımızdakilere doğrudan mesajlar iletiyor. Örneğin, konuştuğunuz kişi, siz konuşurken sizin beden dili hareketlerinizi taklit ediyorsa, bu sizi dikkatle dinlediğinin bir göstergesidir. Dinlendiğinizin ve önemsendiğinizin bir diğer göstergesi de göz temasıdır. Sizinle göz teması kuranların olumlu ya da olumsuz da olsa sizinle ilgilendiğinin kanıtı sayılabilir.

Yalnızca gözler değil, el ve kol hareketlerinin de etrafa verdiği mesajlar var. Ellerini ve kollarını geniş alanda hareket ettirerek konuşanların büyük çoğunluğu, otoriter ve daha çok liderlik ruhunun bir yansıması olabilir. Ya da muhatabınızın sıkı bir çene, titreyen bacaklar ve kalkık kaşlarla sizinle konuşuyorsa bu durum onun yoğun bir stres yaşadığının göstergesi olmakla kalmaz, hemen herkes tarafından bu durum kolayca anlaşılabilir. O henüz hiçbir şey söylememiş olsa bile.

Beden dili okuma , vücut dilinin neler söylediğini çok daha iyi analiz etmenizi ve iletişimlerinizin çok daha başarılı, dolayısıyla istediklerinizi alabilmenizin de önünü açıyor. İnsanlara yaklaşımınızda, beden dili okuma becerinizi kullanabilirseniz hem kendinizi daha net bir şekilde ifade edebilir, hem de karşınızdakileri çok daha kolay ve net bir şekilde anlayabilirisiniz.

Söz gelimi konuşurken kollarını koltuk altlarında tutanlar, daha korumacı ve kapalı bir ruh halinin göstergesidir. Beden dili okuma becerisine sahip olan biri, söylemlerini ve tavırlarını bu duruma yönelik olarak saptayabilir ve iletişimi bu kanaldan sürdürebilirse iletişimdeki başarısı , beden dili okuma becerisine sahip olmayanlara oranla çok daha yüksek olacaktır.

Doğru anlaşılabilmek için doğru sözcüklerin yanında vücudu doğru kullanmak bu anlamda büyük önem taşıyor. İster dinleyici, ister konuşmacı olun; iletişim olarak adlandırdığımız etkileşimler bütünü içinde anlamların ortaklaşa kullanılabilmesi için beden dilinin etkili ve abartıya kaçmadan sözcükleri desteklemesi gerekiyor.

Beden Dili Okuma

Beden Dili Eğitimi

Yaşamın hemen her alanında bilgi sahibi olmak en büyük yeterliliktir. İletişimin büyük bir bölümünün tamamlayıcısı olan beden dilini etkin bir şekilde kullanabilmek için eğitim gerekiyor. Çünkü konuştuklarımızda kullandığımız sözcüklerin muhataplarımızda oluşturduğu etki ifadelerimizin yalnızca yüzde yedilik bir kısmına denk gelmekte.

Oysa vücudumuzun ifade ettiklerinin karşı tarafta anlam kazanma oranı ise yüzde elli beş. Bu nedenle etkili bir iletişime gereksinim duyuyorsanız. Beden dili nedir nasıl kullanılır, sorularına cevap arıyorsanız mutlaka beden dili eğitimi almanızı tavsiye ediyoruz.

Beden dili eğitimi veren kurslarda alacağınız etkili bir eğitimle, beden dili okuma becerilerine hakim olabilir, böylecebeden dili analizi yapabilir ve iletişimlerinizin yönünü ve seyrini elinizde tutabilirsiniz. Kendinizi ifade etmede kullanacağınız doğru beden dili hareketleriyle çok daha net bir anlaşılma başarısının kapılarını kolayca aralayabilirsiniz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ