Yazılarımız

Diksiyon Akademi

DİKSİYON VE HİTABET

Diksiyon ve hitabet çoğu zaman birbirine karıştırılan terimler olsa da aslında birbirini tamamlayan iki beceri olduğunu söylemek gerekir. Çünkü diksiyonsuz bir hitabet istenen etkiyi asla oluşturmaz. Güzel konuşmalar yapabilmek için iyi bir diksiyona sahip olmak kadar, hitabetin gerektirdiği yöntem ve teknikleri de biliyor ve doğru olarak uygulayabiliyor olmak gerekiyor.

Diksiyon Ve Hitabet Nedir?

Hitabet, sözleri etkili ve güzel söyleme sanatı olarak karşımıza çıkar. Diksiyon ise sözlü iletilerin hem mana anlamında hem de etki anlamında güçlendirilmesini sağlayan araçlardır. Gerek diksiyon ve gerekse hitabet aynı amaca ulaşmada kullanılır.

Diksiyon ve hitabet ancak birlikte ve etkili olarak kullanıldığında muhataplara inandıklarınızı, düşündüklerinizi en doğru ve net bir biçimde aktarmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle iyi bir hatip olmak için düzgün bir diksiyona sahip olmak ifadelerinizin etkisini artıracak, hitabet sanatının inceliklerine sahip olmanız ise sizin duygu ve düşüncelerinizi belli amaçlar için bir araya gelmiş topluluklara iletebilmenize aracılık edecektir.

Diksiyon ve Hitabet Eğitimle Geliştirilebilen Becerilerdir

Diksiyon ve hitabet hemen her alanda olduğu gibi eğitimle geliştirilen ve etkinliği arttırılabilen becerilerdendir. Diksiyon ve hitabet eğitimi ortaöğretim sıralarından itibaren eğitim programları içinde son dönemde yoğun olarak kendine yer buluyor. Diksiyon ve hitabet ders olarak liselerde okutulmasında, etkili iletişimin çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri haline gelmesinin büyük etkisi var.

Diksiyon ve Hitabet

Seçmeli Diksiyon ve Hitabet Dersi Eğitim Programları Arasında

Kendini ifade edebilen, inandıklarını tüm insanlığa etkili olarak ifade etme becerisine sahip olan ülkemiz gençliğinin bu becerilerle donatılıyor olması geleceğimiz için de büyük öneme haiz. Bu nedenle son yıllarda eğitim programlarımızda seçmeli ders olarak 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin kendilerini geliştirebilmelerine, güzel ve etkili söz söyleyebilme sanatının inceliklerine sahip olabilmelerini sağlayan diksiyon ve hitabet dersi konuldu. Diksiyon ve hitabet eğitimi almaya istekli olan öğrencilerin katılabileceği dersler bu alanda gençlerimiz için çok iyi bir fırsat.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bu dersin etkili ve amacına uygun olarak işlenilebilmesi ve takip edilebilmesi için diksiyon ve hitabet kitabı hazırlanarak, diksiyon ve hitabet konularında gençlerin yeteneklerinin ve becerilerinin geliştirilebilmesinde teorik derslerin yanında uygulamaya dönük etkinliklerle desteklenmesini de hedefliyor.

Diksiyon ve hitabet derslerinin amacına uygunluğu verilen eğitimler sonunda yapılan değerlendirme çalışmalarıyla ölçülüyor. Dersin kazanımlarına ne kadar ulaşılabildiğini ölçen diksiyon ve hitabet soruları ile öğrenciler değerlendirmeye alınarak bu alanda başlangıç eğitimlerinin amaçlara uygunluğu da kontrol edilmiş oluyor.

Diksiyon ve Hitabet Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Seçmeli olarak ortaöğretimde yer bulan diksiyon ve hitabet dersleri hem teorik bilgileri hem de uygulama çalışmalarının birlikte yürütüldüğü konulardan oluşuyor. 9. Ve 10. Sınıf diksiyon ve hitabet dersleri teorinin yanında uygulamalı etkinliklerin bol örneklerle öğrencilere etkili söz söyleyebilmenin yollarını öğretmenler rehberliğinde kazandırılmasını amaçlıyor. Diksiyon ve hitabet dersi aynı zamanda 11. Sınıf öğrencilerinin de seçmeli olarak alabilecekleri derslerden biri.

Bu derslerde başarılı olabilmek için diksiyon ve hitabet sanatının ilk şartı olan dinlemeyi öğrenmekle işe başlamalı, öğretmenlerin anlattıkları dersler, dersin de anlamına uygun olarak etkili bir şekilde dinlenmeli, uygulamalı etkinliklere öğrencilerin istekli olarak katılmaları diksiyon ve hitabet derslerinde başarılı olabilmenin öncelikli şartları oluşturuyor. Diksiyon ve hitabet notları tutularak derslerde öğrenilen bilgilerin tekrarlanması da ders başarısının artmasında önemli bir diğer noktayı oluşturuyor.

Diksiyon ve Hitabet Kursu Okulda Alınan Becerilerin Geliştirilebilmesini Sağlıyor

Diksiyon kursu , hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin etkili söz söyleyebilmeleri için kendilerini bu alanda geliştirebilecekleri özel eğitim merkezleridir. Diksiyon ve hitabet konusunda daha çok pratik yapabilmek ve ihtiyaç duyulan becerilerin belirlenmesi ve bu konulara yoğunlaşarak gelişim sağlanabilmesi için çok daha bireysel eğitimlerin sunulduğu diksiyon ve hitabet kursu, genç, yaşlı hemen tüm yaş ve meslek grubundan pek çok kursiyerin eğitim aldıkları kurumlardan.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ