Ekip Yönetimi Kursu

Etiket Sayfası

Ekip Yönetimi Kursu Etiketli Sayfalar

Kurum İçi İletişim Yönetimi Kursu

Kurum içi iletişim, bir şirketin ortak olarak oluşturduğu iletişim politikasının çekirdek unsurudur. Çalışanlar ile olan yönetim kademelerinin iletişiminde empatiye dayalı diyalog süreçleri büyük önem arz eder. Bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi interaktif ilişki yönetimine bağlıdır.

Bu eğitim; kurum içi iletişimin nasıl yapılandırılması gerektiği ve belirli vizyonlara bağlı kalınarak kurum içi iletişimde katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

Toplantı Yönetimi Kursu

Toplantı Yönetimi Kursu: Eğitimin amacı, firmalarda düzenli ve/veya düzenli olmayan toplantıların yönetimi, katılımcıların seçimi, toplantı biçimi, içerik ve uzunluğunun planlanmasın nasıl yapıldığını aktarmaktır.

Toplantı Yönetimi Kursu ile iletişim ve koordinasyon, karar alma, zaman yönetimi, toplantının verimli ve üretken geçmesini sağlamak gibi profesyonel becerileri kazanırsınız.

 DİKSİYON AKADEMİ