Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

İnsanoğlunu, diğer tüm canlılardan ayıran en büyük yeteneklerinden biri olan konuşma, isteklerimizin düşüncelerimizin ve aynı zamanda duygularımızın paylaşılabilmesini sağlayan en büyük yardımcımız.

Sosyal yaşama biçimi, sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla kullanılabilmesinde diğer tüm insanlarla iletişimi ve etkileşimi zorunlu kılar. O nedenle konuşmalarımızın istediğimiz sonuçları bizlere sağlayabilmesi için etkili konuşma teknikleri olarak adlandırılan yöntemleri biliyor ve kullanabiliyor olmamız doğru iletişim için önemli.

Güzel ve etkili konuşma teknikleri ile konuşmalarımızın bizleri dinleyenlerde istediğimiz etkiyi uyandırmasını sağlamak mümkün. Gerek iş yaşamında gerekse günlük yaşamda içinden çıkılmaz hale gelen sorunların temel nedenlerinden birini oluşturan yanlış iletişim ya da iletişim eksikliklerinin giderilebilmesi de ancak etkili konuşma teknikleri ile çözüme kavuşabiliyor.

Etkili Konuşma Teknikleri

İletişimin hem sözel hem de sözel olmayan iletilerden oluşan süreci ifade ettiği hepimizin malumu. Ancak iletişimde kullanılan yöntemlerden düzgün bir diksiyona, söylemlerin beden dili ile de desteklenmesinden tavır ve davranışlara kadar pek çok karmaşık yapıyı içeren iletişim süreci, sözel iletilerin doğru, anlaşılır ve net olarak aktarılabilmesinin yolu ise etkili konuşma teknikleri ile mümkün. Konuşmaların etkili olabilmesini de içine alan yöntemler, doğru kullanılabilirse hayatın her alanında başarınızı taçlandıracak en büyük beceriniz olacaktır.

Etkili Konuşma Nasıl Yapılır?

Hem özel yaşantımızda hem de iş hayatında başarılı olmak, kendimizi doğru olarak ifade etmemize bağlı. Kimi zaman yaşanan yanlış anlaşılmalar kendimizi olduğu kadar etrafımızdakileri de doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkiliyor. İsteklerimize kavuşabilmenin de en büyük yolu olan etkili konuşma teknikleri, daha kaliteli bir yaşam için sahip olmamız gereken en önemli becerilerden biri.

Etkili Konuşma Teknikleri

Etkili Konuşma Teknikleri Öncelikle Dinlemesini Bilmeyi Gerektiriyor

Konuşma, tarafların etkileşim içinde olmalarını da gerektiren bir süreç olduğu için konuşma yaparken dikkat edilmesi gerekenler aynı zamanda etkili konuşma yöntemleri ne de hakim olmamızı gerektiriyor. Bu hakimiyeti sağlayabilmek için öncelikli olarak dinlemesini bilmek şart. Konuşma yalnızca sözel olarak iletiler göndermekten oluşmaz. Dinlemek hem karşımızdakini anlamanın hem de kendimizi karşımızdakine uygun olarak ifade etmemizin de kapılarını aralar.

Etkili Konuşma Teknikleri Yapıcı Konuşmalarla Amacına Ulaşabilir

Konuşmanın yalnızca düşüncelerin değil aynı zamanda duyguların da bir ürünü olduğunu unutmamak gerekli. Çünkü hepimiz düşüncelerimiz kadar duygularımızla da davranışlar ve tavırlar geliştiriyoruz. Bu nedenle etkili bir konuşma bireylerin hem düşünce dünyasını hem de duygularını doğru alanda geliştirmeyi hedef alanlardır. Kırıcı, incitici konuşmalar, iletişimin ya tamamen kesilmesine ya da olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir.

Konuştuğumuz kişilerin inançlarına, duygularına ve değer yargılarına saygılı olunmadan yapılacak konuşmaların etkili olması beklenemez. Yıkıcı değil yapıcı konuşmalar ancak bununla mümkün olabilir.

Kişiliğiniz Etkili Bir Konuşmanın Belirleyicisi Olabilir

Konuşma yaparken dinleyenler, konuşmacının kişiliği ile söylemleri arasında sürekli olarak ilişki kurarlar. Aslında hepimiz bu ilişkiyi daha konuşmanın hemen başında belirlemeye çalışırız. Etkili konuşma teknikleri, bu yönüyle bizim konuştuklarımızla birlikte kişiliğimizle de yakın ilişki içindedir.

Etkili Konuşma Teknikleri Kullanabilmek İçin Muhatabımızı Tanımak Önemli

Konuştuğumuz fertlerin cinsiyet, eğitim düzeyi, ilgi ve istekleri konuşmamızın yönünü ve yöntemini belirlememizi sağlar. Konuştuğumuz kişileri tanımadan etkili konuşmalar yapabilmek olanaksız. İstek ve ihtiyaçlara hitap edebilen konuşmalar çok daha başarılı bir iletişim sağlayacaktır. Söz gelimi, bayanların ilgi alanları ile erkeklerinkiler kimi zaman çok daha farklı konuları ve detayları içerebilir. Bu nedenle konuşmanın içeriği, ilgi ve ihtiyaçlar kadar cinsiyetin de belirleyici olduğu bir konudur.

Konuşmalarınızda Bilginize Güvendiğiniz Konuları Seçmelisiniz

Etkili bir konuşma, dinleyenlere sağlam ve güvenilir bilgiler sunmayı gerektiriyor. Bu nedenle dinleyicilerinize bilgi birikiminizin olduğu ve bilginize güvendiğiniz konularda konuşmalar yapmak, iyi olmadığınız konularda yapacağınız konuşmalara oranla çok daha başarılı olacaktır.

Etkili Konuşma Teknikleri, Dikkatlerin Üzerinizde Olmasını Sağlar

Konuşmalarınız dikkatle dinlenmesi, konuşmalarınızın olduğu kadar sizin de ilgi çekici olmanıza bağlı. Hem konularınızı belirlerken hem de onları sunarken, sıradan değil sıra dışı olanı abartıya kaçmadan denemekten korkmayın. Dikkatlerin üzerinizde olmadığı bir konuşma beklenen etkiyi sağlamaz.

Sadece Söyledikleriniz Değil Bedeninizin Ne Söylediği De Önemli

Dinleyici olarak hemen hepimiz söylenen sözler kadar bedenin ne söylediğini de dikkatle takip ediyoruz. Dinlediklerimize olan ilgimizin yüzde ellilik kısmı beden dili olarak adlandırdığımız jest ve mimiklere yoğunlaşıyor. Kullandığımız sözcüklerin konuşmadaki etkisi ise yalnızca yüze yedi. Bu nedenle konuşmaların beden dili ile desteklenmesi en az konuştuklarımız kadar önemli.

Amaçlar ve Yönetmeler Doğru Belirlenmeli

Etkili konuşma teknikleri , doğru amaçların ve bu amaçlar doğrultusunda doğru yöntemlerin belirlenerek yapılabilmesini gerektiriyor. Konuşmanızın amacını belirlemek kadar önemli olan bir diğer konu ise konuşmanın yöntemi. Konuşurken çoğu zaman savunmayı, tartışmayı, öğretmeyi ya da duygulandırmayı seçiyoruz. En çok kullanılan bu yöntemlerin doğru ve yerinde kullanılması konuşmanın başarısını etkileyecektir.

Etkili Konuşma Teknikleri

Yukarıda sıraladığımız etkili konuşma teknikleri, konuşmalarımızın istenen etkiyi gösterebilmesi için önemli. Ancak bu tekniklere hakim olabilmek aynı zamanda etkili konuşma eğitimi almayı da gerektiriyor. Alanında uzmanlar tarafından verilen eğitimler bol pratik yapmanızın yanı sıra etkili konuşma örnekleri ile desteklenen dersler sayesinde konuşmalarınızın kısa sürede etkisinin artmasını sağlayabilir.

Etkili konuşma eğitimi alabileceğiniz merkezler olan etkili konuşma kursu, etkili konuşma ve diksiyon becerilerinizin gelişmesini sağlamada sizlere yardımcı olabilir. Kişisel başarı alanında faaliyet gösteren etkili konuşma kursu, kursiyerlerine etkili konuşma teknikleri yanında diksiyon eğitimleri de vererek, hem söylemlerinizin hem de onların sunulması için gerekli becerilere hakim olmanıza yardımcı oluyor.

Etkili Konuşma Teknikleri

Çağımızın bir gereği olarak iletişimlerimiz yalnızca yüz yüze gerçekleşmiyor. Artan iletişim kanalları içinde en büyük yere sahip olan telefonlar elimizden düşüremediğimiz, bir an bile vazgeçemediklerimiz arasında. Bu nedenle telefonda etkili konuşma teknikleri de etkili konuşma kursları içinde verilen derslerden biri.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ