Yazılarımız

Diksiyon Akademi

HAFIZA GELİŞTİRME

Yaşamın başlangıcından itibaren her gün yüzlerce, binlerce görsel ve işitsel öğelerle desteklenen ya da desteklenmeyen bilgiyle karşı karşıyayız. Tüm bu bilgiler beynimizde deyim yerindeyse depolanır ve ihtiyacını duyduğumuz anda geriye çağrılır.

Ancak bizler tüm bu bilgilerin içinden yalnızca çok azını anımsayıp geriye çağırabiliyoruz. Hafıza olarak tanımlanan bilgilerin düzenli olarak depolanması ve geriye çağrılması işlemleri, hafıza geliştirme teknikleri ile depolanan bilgi birikiminin çok daha fazlasını hatırlamak ve ihtiyaç anında kullanabilmemizin yolunu açabiliyor.

Hafıza ile beyin arasında doğrudan bir ilişki olduğu kadar, hafızanın sahip olduğu kapasiteyi tam anlamıyla kullanabilmek, hafıza geliştirme yöntemleri ile de ilgili. Ancak hafıza geliştirme yalnızca tek bir yönteme bağlı olarak edinilebilecek bir yetenek değil.

Hafıza geliştirme teknikleri , hafızanızın kapasitesini mevcut kullandığınızdan çok daha fazlasını kullanmanız için sizlere yardımcı olabilecek pek çok yöntemi içerse de hafıza ile beynin sıkı ilişkisi de düşünüldüğünde öncelikle beynin diri olması büyük önem taşıyor.

Beynin diri tutulması ise bedensel ve zihinsel etkinlilerle desteklenmesiyle mümkün olabilir. Ancak bu şekilde beynimiz ihtiyaç duyduğu fiziksel destekle ve uygun yöntemlerle kapasitesinin tamamını kullanabilecek düzeye gelebilecektir.

Beyin En Çok Uykuya İhtiyaç Duyuyor

Beynimizin fiziksel olarak diri kalabilmesi öncelikle uykuya bağlı. Düzenli uykunun beyni zinde tuttuğu, stresin ise beynin zinde kalmasının önündeki en büyük etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle daha diri bir bellek için stresten uzak kalınması gerekiyor. Yapılan araştırmalar hafızanın güçlü ve diri tutulmasında uykunun şart olduğu konusunda hemfikir.

Hafıza Geliştirme

Çünkü uykusuzluğun ilk sonucu belleğin bozulması ve sonrasında unutkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Uyku sırasında beyin ihtiyacı olan enerjiyi depo ederek kendini ertesi güne hazırlıyor. Bu nedenle yetişkinlerin hafızalarının diri kalabilmesi için öncelikle günde 8 saatlik bir uykuya gereksinimleri var.

Sanılanın aksine hafıza yaşa bağlı olarak yavaş yavaş kaybedilen bir yetenek değil, hafıza geliştirme teknikleri ve hafıza geliştirme yöntemleri ile hafızanın hemen her yaşta işlek kalabilmesi mümkün.

Zihnin Diri Tutulabilmesi İçin Doğru Beslenme Gerekiyor

Beynin doğru çalışabilmesi doğru bir beslenmeyle mümkün. Vitaminler, proteinler, karbonhidratlar ve minerallerden oluşan dengeli ve düzenli bir beslenme beynin diri kalmasına ve dolayısıyla hafızanın da geliştirilmesine yardımcı olur. Tüm öğünlerin atlanmadan, özellikle kahvaltının çok iyi bir şekilde yapılmasıyla güne başlamak, gün sonuna kadar performansınızın düşmesini önleyecektir.

Hafıza Geliştirme Teknikleri Nelerdir?

Hafızanın geliştirilebilmesi için fiziksel desteğin yanında doğru tekniklerin de kullanılması büyük önem taşıyor. Tüm bu yöntemler doğru ve yerinde kullanılır ve hafıza geliştirme egzersizleri olarak tanımladığımız çalışmalarla birlikte yürütülürse çok daha başarılı sonuçlar verecektir.

Hafıza Geliştirme

Çağrışım Tekniği

Bu teknik, yaşamın içinde sürekli karşımıza çıkan ve akılda tutulması zorunlu olan kavramların ve kelimelerin, mümkün olduğu kadar hayallerle zihinsel kurgularla birbirine bağlanması için en etkili hafıza geliştirme tekniklerindendir. Hayal gücünün sınırlarının zorlandığı bu teknik çoğu zaman olumlu sonuçlar verir. Hatırlanmasının kolaylaşması, bilgilerin hareketlendirilmesi için hayal gücü işin içine katılır. Kurulan hayaller ne kadar ilgi çekici, esprili ve renkli olursa, hatırlanması da o kadar kolaylaşacaktır.

Beş Duyuyu Kullanma

İşlek bir hafıza için bilgilerin doğru şekilde depolanabilmesi gerekiyor. Bu nedenle bilgilerin tüm duyu organları tanınarak onlardan gerektiği şekilde yararlanmak, hafızayı geliştiren bir diğer önemli tekniktir.

Gruplandırma Tekniği

Karmaşık ve sırası olmadan dışarıdan alınan bilgilerin zihinde tutulması ve hatırlanması hiç kolay olmaz. Bu nedenle bilgilerin gruplandırılması yoluyla bir bütünlük içinde parçalardan hareket edilerek bellekte tutulması çok daha kolay olacaktır. Hafıza geliştirme teknikleri içinde en çok kullanılan tekniklerden biridir.

Akrostiş Tekniği

Şiirde mısraların ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru anlamlı bir söz ya da söz grubu oluşturmasına akrastiş tekniği adı verilir. Bu yöntem aynı zamanda hafıza geliştirme teknikleri içinde de kullanılan bir yöntemdir. Bilgilerin, kelimelerin aralarında bağlantılar kurulmasıyla hatırlamayı kolaylaştırmak amaçlanır. Hem bilgilerin hem de ilk harflerin ilginç, dikkat çekici olması başarıyı artıracaktır.

Tüm bu teknikler temelde beynin anlamlar arasında çok daha fazla ilişki kurmasına ve bağlantıların arttırılmasını hedefleyerek çok daha kolay hatırlanabilmesi için kullanılır. Hafızamız yalnızca sözel verileri akılda tutmaz, aynı zamanda pek çok görsel öğeyi de zihnimiz somutlaştırmak ve çok daha kolay hatırlamak için saklar.

Görsel hafıza olarak tanımladığımız bu hafıza, somut olanın soyut olandan çok daha uzun süre akılda kalmasına ve ihtiyaç anında çağrılmasına dayanır.

Görsel hafıza geliştirme , görselin sözel öğelerle birleştirilmesi ve böylece somutlaştırılması esasına dayanır. Görsel hafıza geliştirme teknikleri tam bu noktada devreye girer. Çok daha somut öğeyle desteklenmiş veriler çok daha çabuk hatırlanabilecektir.

İşlek Bir Hafıza İçin İyi Bir Hafıza Geliştirme Eğitimi

Hafıza geliştirme teknikleri ile çok daha fazla bilgiyi çok daha düzenli ve beynimizin çalışma sistemine çok daha yakın bir biçimde kayıt edebilmek, gerekli olduklarında geriye çağrılmalarını kolaylaştırıyor. Bu nedenle doğru tekniklerin doğru kullanışları için alanında uzman bir eğitmenden yardım almak önemli.

Hafıza geliştirme programlarının yürütüldüğü hafıza geliştirme teknikleri kursları, işlek bir hafızaya kavuşabilmek için gerekli olan dikkat artırma ve hafıza geliştirme tekniklerinin uygulamalı olarak verildiği hafıza geliştirme programı sunuyor. Bu programlar ile mevcut hafıza kapasitenizi çok daha iyi kullanabilirsiniz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ