Yazılarımız

Diksiyon Akademi

VÜCUT DİLİ

İletişim yalnızca sözel ifadelerin iletimi ve iletilen mesajların anlamlandırılması boyutuyla sınırlı değil. İletişimde sözel olmayan iletilerin de en az sözel iletiler kadar etkili olduğu yapılan pek çok araştırmayla kanıtlanmış bir gerçek. Sözel olmayan iletişim aracı olan vücut dili, bireylerin kendilerini ifade etmek için tüm insanlık tarihi boyunca kullandıkları tek ortak dili oluşturuyor.

Bu yönüyle iletişimde konuşmak kadar anlamların bedenle iletilmesi olarak tanımladığımız vücut dili, iletişim içindeki etkileşimsel süreçte sözel iletilerden bir adım önde bulunuyor. Bu nedenle vücut dili, aynı zamanda etkili bir iletişimin vazgeçilmezi.

Vücut Dili Nedir?

İletişim kurduğumuz muhatabımız ya da muhataplarımızın bize karşı olan tavırları, duygularını ifade etmede kullandıkları el, yüz hareketleri onlar hakkında çabucak ön izlenimler elde etmemizi sağlar. Bunu yapmak bize iki önemli avantaj kazandırır. Bunlardan ilki muhatabımıza karşı edindiğimiz ön izlenimlerimiz, onun konuştuklarından daha fazlasını içeriyor. Çünkü vücut diline bakarak daha gerçekçi ve doğru kanaatler ediniriz. İkincisi ise vücut dilinin çok daha fazla iletiyi, etkileşimsel sürecin bir parçası olarak yöneltiyor oluşu.

Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde vücut dili, iletişimin en büyük iki unsurundan sözel olanların dışında kalan, vücudun tümüyle ifadeye katıldığı, el, yüz hareketleri, jest ve mimiklerin tamamını kapsayan ortak ifade becerisidir.

Kendimizi daha iyi ifade etmemizde bizlere yardımcı olan vücut dilini etkili kullanabilmek, vücut dili okuma olarak adlandırdığımız beceriler sayesinde gerçekleşir. Bu becerilerin geliştirilmesi ve vücut dili anlamları hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmak, yönünü ve seyrini kendinizin belirleyebileceği iletişmlerde bulunabilmenizde elinizi kuvvetlendirecek en büyük aracınız olacaktır.

Etkili İletişim Teknikleri

Vücudunuz Sandığınızdan Çok Daha Fazlasını Anlatıyor

Biriyle iletişim kurduğumuzda isteyerek ya da istemeden ifadelerimize anlamlar yükleyen vücut dilimizi kullanıyoruz. Bu ifade biçimleri muhatabımıza hızlı ve en yalın mesajlar iletmemizi sağlayan bir etkileşimi meydana getirir. Söz gelimi, biriyle konuşurken muhatabınız sizinle sürekli olarak göz temasında bulunuyorsa, bu durum olumlu ya da olumsuz bir niyeti gizliyor olsa bile sizinle ilgilendiğinin bir işaretidir.

Yüz ifadeleri ve göz teması kadar vücudun dile getirdiği el kol hareketlerinin de etrafınıza yönelttiği mesajlar da var. Liderlerin konuşmalarındaki el kol hareketlerine dikkat ettiğimizde, onların ellerini ve kollarını geniş bir alanda hareket ettirdiklerini gözlemleyebiliriz. Bu durum onların çok daha otoriter ve liderlik ruhunu taşıyan bir kişi olarak kişiliğinin bir yansıması olabilir.

Yalnızca liderlerin değil, günlük yaşamda iletişimde kurduğumuz hemen herkesin kullandığı jest ve mimikler, muhataplarımızın mevcut biyolojik ve ruh halleri hakkında da bizlere ipuçları veriyor. Titreyen dudaklar, bacaklar, kalkık kaşlarla konuşma yapan birinin yoğun bir stres altında bu konuşmayı tamamlamaya çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.

Tüm bu gözlemler beden dili okuma olarak tabir edilen, vücudun bizlere neler söylediğini kestirebilmede önemli avantajlar sağlar. Vücut dilini iyi kullanabilenler kendilerini çok daha iyi ve net bir şekilde ifade edebilirler. Bu aynı zamanda çevresindekileri de çok daha net bir biçimde anlayabilmemizi sağlıyor.

Etkili İletişim Teknikleri

Vücut Dilinde Cinsiyet Faktörü

Hepimiz bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde kullandığımız vücut dilimizin yüklendiği anlamların oluşmasında ve /veya farklılaşmasında cinsiyet faktörünün önemli olduğunu görebiliriz. Bu farklılıklar erkeklerin vücut dili ve kadınların vücut dili olarak karşımıza çıkar. Kadın erkek ilişkilerinde vücut dili, ilişkinin durumuna, karşılıklı olarak beslenen duyguların yoğunluğuna göre çok farklı anlamlar kazanabiliyor.

Erkeklerin Vücut Dili Neler Söyler?

Erkekler, çoğunlukla farkında olmadan vücut dili ile söylemlerinin çok ötesinde bizlere mesajlar verirler. Bu mesajları iyi okuyabilen kadınların erkeklerle olan iletişimlerinin çok daha başarılı olduklarını söylemek mümkün.

Örneğin, bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için onun, bunları sözle iletmesini beklemenize gerek yok. Sizden hoşlanan bir erkek sizin onun hakkında neler hissettiğinizi öğrenmek için konuşurken, mutlaka bakışlarınızı yakalamaya çabalayıp duracaktır.

Erkeklerin aşık olup olmadığını da anlamak için vücut dili önemli ipuçları veriyor. Size aşık bir erkek sizinle göz teması kurduğunda heyecanından göz kapaklarını istemsiz olarak normalden çok daha fazla kırpacaktır. Bu onun size aşık olduğunun bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.

Erkeklerin büyük çoğunluğu yalan söylediklerinde kan basınçları yükseldiği için burunlarına hafifçe dokunma, burnu hafifçe ovma gibi belirtiler gösterebilirler. Bu durumda dikkatli olmalısınız çünkü yalan söylüyor olabilir.

Kadınların Vücut Dili Neler Söylüyor?

Etkili İletişim Teknikleri

Erkeklerin vücut dili , konuşurken kadınlara pek çok mesaj yöneltiyor olsa da kadınların vücut dili erkeklere oranla beş kat daha fazla mesajı bünyesinde barındırıyor. Bu yönüyle erkeklerin biraz daha şanslı olduklarını söyleyebiliriz.

Kadın erkek ilişkilerinde erkeklerin bir kadın ile ilgili bilmek istedikleri en önemli konulardan biri de konuştuğu kadının ondan hoşlanıp hoşlanmadığını anlamaktır. Bunu anlamak için kadınların yönelttikleri vücut dili mesajlarını doğru okumak yeterli olabilir. Bir kadının sizden hoşlandığını anlamak için onun parmaklarına dikkat etmek doğru bir yaklaşım olabilir.

Kadınlar hoşlandığı erkeklerin yanında duygularını ifade edemediklerinde biraz daha sinirli olabilir ve parmaklarıyla üzerlerindeki objelere dokunma ve onlarla oynama ihtiyacı hissedebilirler. Parmaklarında ya da bileklerinde bulunan takılarla oynamak buna güzel bir örnektir. Konuştuğunuz kadın bu tür objelere dokunuyor, istemli ya da istemsiz olarak mutlaka bu ihtiyacı hissediyorsa bu sizden hoşlandığı anlamına gelebilir.

Vücut dili mesajlarını okumada en doğru yöntemlerden birini oluşturan göz teması, net mesajlar edinmenin en kolay yollarından birini oluşturuyor. Bulunduğunuz ortamda bir kadının gözlerini sizin üzerinizden alamaması, size ilgi duyduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Vücut Dili Eğitimi ile Vücut Dili Öğrenme

İletişimde göstereceğiniz başarı, yaşamın tüm alanlarında hepimizi olumlu yönde etkiler. Bu nedenle doğru bir iletişim için sözel iletişim becerileri kadar sözel olmayan iletileri oluşturan vücut dili, başarınızın tek yön yerine iletişimin tüm yönlerine hakim olmanızı sağlayacaktır. Vücut dilini ve vücut dilinin neler söylediğinin bilincinde olarak yapılacak konuşmalar iletişimdeki en can alıcı noktalarından birini oluşturuyor.

Bu nedenle vücut dili eğitimi almak ve vücut dili öğrenmek için başvurabileceğiniz diksiyon kursları, bu alanda alabileceğiniz en iyi eğitim programlarını sunan tek merkezler durumunda. Diksiyon kurslarında verilen bireye ve gruba özel kurlarda yapılan çalışmalar hem teorik hem de uygulamalı eğitimleri içeriyor. Bu yönüyle, edindiğiniz bilgilerinizi tecrübenizle birleştirerek uygulamalar yapabilmenizin önünü açan eğitim programları kısa sürede vücut dilini doğru kullanmanın ve vücut dilini doğru okumanın sizlere kazandıracaklarının farkında olmanızı sağlayacaktır.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ