Yazılarımız

Diksiyon Akademi

BEDEN DİLİ ANLAMLARI

İletişimi anlamların ortaklaşması ve paylaşılması olarak adlandırmak doğru bir açıklama olabilir. Ancak iletişimde yalnızca sözel bir paylaşımda bulunmadığımız da bir gerçek. Çünkü iletişim kurarken sözel ifadeler tüm iletişimin yalnızca yarısını oluşturuyor. Yaklaşık %50’si ise bedenimizle ifade ettiklerimizle karşımızdakilerce anlamlandırılıyor. Bu nedenle beden dili anlamları daha etkili bir iletişim için büyük önem taşıyor.

Beden Dili Nedir?

Kelimelerin, sözlerin dışında kalan her türlü iletişim beden dili olarak kabul edilir. Tüm iletişimin yarısını oluşturan beden dilinin iletişimdeki etkisi ise çok daha yüksek. İnsanlar ne söylediklerimizin yanında bedenimizin sözsüz olarak neler söylediklerine dikkat kesilirler. Çünkü beden dili anlamları en az sözler kadar önemli. Çoğu zaman küçük bir hareket, küçük bir işaret bile sözsüz olarak anlatmak istediklerimizi kolayca ifade edebilir. Bu nedenle beden dili anlamı doğru okuyabilirseniz, daha etkili bir iletişimin kapılarını aralayabilirsiniz.

Beden Dili Resimli Anlam Açıklamalı Anlatım

Beden dili anlamları nı konuşmaya başladığımız küçük yaşlardan itibaren tıpkı konuşmayı öğrendiğimiz gibi öğreniriz. Beden dili, dış görünüşümüzü oluşturan tüm uzuvlarımızın kendine has ifade biçimleridir. Yüzümüz ve yüzümüzdeki tüm uzuvlar, el, kol ve bacak hareketleri, duruş biçimi ve hatta kişiler arasındaki mesafemize kadar tüm bedenimiz yaptığı hareketlerle birbirinden farklı ifadelere tercüman olabiliyor. Farklı kültürlerde farklı anlamların yüklendiği konuşulsa da ayrıntılar genel beden dilinin yanında çok az bir yer kaplar. Tüm dünyanın ortaklaşa kurduğu iletişimin evrensel halini beden dili oluşturuyor.

El ve kol hareketlerimizle mesajlar verdiğimiz jestler; yüz hareketlerimizin anlamını yüklenen mimikler, çoğunlukla kullandığımız beden dili anlamlarını iletir.

Eller ve Kollar İletişimde Neler Söylüyor?

Beden dilinde önemli bir yere sahip olan eller ve kollar, pek çok ifadeyi ve mesajı taşıyor.

Bu mesajlar öncelikle iletişim kurmak isteyip istemediğimizin de birer belirtisi. Eğer iletişim kurmak istemiyorsak, ellerimizi saklamayı deneriz. Ellerimizi ya koltuk altına, bacaklarımızın arasına ya da ceplerimizde saklama ihtiyacı hissederiz. Ancak beden dili anlamları güvensiz tutum ifade ettiği için çevremizdekilerin bizim hakkımızda olumsuz düşüncelere sahip olmasına sebep olur.

Karşımızdakiyle iletişim içinde olmak istiyorsak, özellikle avuç içlerimiz görünecek şekilde açıktır. Bu açık ve güvenli duruş aynı zamanda iletişim kurduğumuz kişileri de rahatlatacaktır.

İletişimde en önemli hataların biri de ellerin ve kolların iletişimin önünde birer bariyer olarak kullanılmasıdır. Kapanma hareketi olarak adlandırabileceğimiz bu hareketin beden dili anlamları, karşımızdakiyle iletişimin önüne bir duvar örmektir. Parmakların birleştirilmesiyle başlar, kolların kavuşturulması ve kolların vücudu sarmasıyla son bulur.

Daha Etkili Bir İletişim İçin Beden Dili Mimikler

Yüz ifadelerimizin muhatabımız tarafından anlamlandırılması olarak adlandırabileceğimiz mimiklerimiz, beden dili anlamları içinde birincil önceliğe sahip, ileti merkezimizi oluşturuyor.

Beden Dili Anlamları

Söylediklerimizin gerçek olup olmadığını gözlerimiz, ruh halimiz hakkındaki fikirleri kimi zaman dudaklarımız ve kaşlarımız verebilir.

“Hayır” Diyebilmenin En Kolay Yolunu Kaşlar Söyler

Kaşların yukarıya doğru kaldırılması, olmaz, kesinlikle karşıyım, izin vermek istemiyorum gibi tüm hayır anlamlarının en kolay ifadesi olabilir. Aynı zamanda kaşların pozisyonu kuşku, şaşkınlık, korku ve üzgünlüğü ifade etmek için destek bulduğumuz mimiklerimiz arasında.

Etkili beden dili hareketleri ve anlamları üzerinde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, beden dili hareketleri olarak adlandırdığımız jest ve mimiklerin abartılı olarak sergilenmemesidir. Abartılı hareketler, dinleyenlerin sözlerinizden çok hareketlerinize odaklanmasına neden olarak, söyleminizin kaçırılmasına sebep olacaktır.

Ülkelere Göre Beden Dili

Dünyanın evrensel dili olarak bildiğimiz beden dili, içinde kültürel öğelerin de en çok kullanıldığı ifadesel anlamlar taşıyor. Başı öne doğru sallamak tüm kültürlerde onaylamak kabul etmek ya da kısaca evet anlamına gelse de bazı jest ve mimikler farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyabiliyor.

Beden Dili Anlamları

El sallamak pek çok ülkede selamlaşmak ya da vedalaşmak anlamında kullanılsa da Yunanistan’da cehennem ol anlamında yapılan bir harekettir.

Şakakları göstermek tüm batı ülkelerinde çılgınlığı ve deliliği ifade etse de Hollanda’da ise durum tam tersidir. Hollanda’da bu işaret çok akıllı anlamını taşımaktadır.

Beden Dili Kursu

Beden dili anlamları , iyi bir okumayla, kişilerin, duyguları, istekleri, düşüncelerini de içine alan pek çok konuda kolay iletişim kurmasını sağlar. Bu anlamda beden dilini iyi kullanan bireyler kendilerini daha etkili ve kolay ifade edebilirler. Beden dilini iyi okuyabilenler ise muhatabı hakkında çok daha kolay izlenimler edinerek onlarla etkili bir iletişim kurmak için doğru yönetmeleri çabucak belirleyebilirler.

İfadelerimizin neredeyse yarısını oluşturduğu için sadece sözlerle değil, aynı zamanda beden diliyle desteklenen mesajlar gerçek anlamda kaynağına ulaşacak ve istendik anlamların oluşmasını sağlayacaktır. Güzel ve etkili konuşmanın vazgeçilmez parçası olan jest ve mimikler, beden dili kursunda , alanın uzmanları tarafından verilecek eğitimlerle ifadeleriniz ve konuşmalarınızın daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

Daha iyi anlaşabilmek, anlaşılabilmek için mesajların sözler kadar beden dili ile de desteklendiğinde gerçekleşebilen olgulardandır. Bu nedenle beden diline hâkim olabilenler, hemen her alanda etkin bir iletişimin kurucusu ve yönlendiricisi olabilirler.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ