Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Duyguların, düşüncelerin dış dünyaya kapılarını aralayabilmesi, bazen küçük bir jestle ya da bir mimikle anlatılmaya çalışılsa da ifadelerin sözle iletilebilmesi daha net ve tam olarak anlaşılabilmenin en kolay yoludur.

İfadelerimizin herkes tarafından paylaşılabilmesi olarak adlandırabileceğimiz iletişimin kalitesi, sosyal alanda olduğu kadar kişisel başarımızı da olumlu etkileyecektir. Etkili iletişim becerileri tam da bu noktada büyük öneme sahip. Çünkü doğru ve net anlaşılabilmek için etkili bir iletişim, etkili bir iletişim için de etkili iletişim becerilerine hakim olmak gerekiyor.

Etkili İletişim Becerileri Nelerdir?

İletişim tek taraflı bir iletiler bütünü olarak algılanmamalı. Çevremizle olan iletişimimiz, sözlerimizin iletilmesi değil, aynı zamanda tüm çevremizle etkileşim içinde olmamızı gerektirir.

Diksiyonunuz, ses tonunuz, jest ve mimikleriniz iletilerinizin kalitesini artırmakta sizlere büyük avantajlar sağlasa da iletişim sadece kaliteli iletiler gönderebilmek olarak anlaşılmamalı. Etkili iletişim becerileri, iletişimde olduklarınızla olan etkileşiminizi de içine alan bir bütündür.

Öncelikle Kendinizi Tanımalısınız

Hem iletişimde hem de yaşamın hemen her alanında en temel nokta bireyin kendisidir. Kendini tanımak, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı, kısaca ne konuşacağınızı da bilmenize imkan sağlar. Boş konuşmalar yerine, konuşmanızın hangi hedefinizi karşılaması gerektiğini bilirseniz istediklerinizi çok daha kolay elde edebilirsiniz.

Etkili İletişim Becerileri

Kendinizi Doğru İfade Edebiliyor musunuz?

Çoğu zaman, yanlış anlaşılmalardan dert yananların aslında en büyük sorunu muhatapları tarafından doğru anlaşılamamaktır. Yanlış anlaşılmak bireyin kendini doğru olarak ifade edemediğinin de bir göstergesi. Kendinizi doğru ifade edebilmek için hem seçtiğiniz sözcükleri hem de onların iletilmesine dikkat etmek yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir.

İletişimde Nasıl Konuştuğunuz Kadar Nasıl Dinlediğiniz De Önemli

Hem kendimizin hem de karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini paylaşmamızı sağlayan iletişim, yalnızca konuşmayı değil, iyi bir dinleyici olmayı da gerektiriyor. Etkili iletişim becerileri, kendimizi doğru ifade edebilmek için muhatabımızı da dinlememizi gerektiriyor. Etkileşimin doğru kurulamadığı bir iletişimde, istendik sonuçlara ulaşmak imkansıza yakındır.

Muhatabımızı sabırla dinlemek, onu tanımanızı ve istemlerini tam olarak anlayabilmenizi sağlar. Onu dinlerken jest ve mimiklerinizi kullanarak ona değer verdiğinizi belirtmek, göz temasında bulunmak çok daha rahat ve anlaşılması kolay bir ortam hazırlar.

Hoşgörüyü Elden Bırakmamak Gerekiyor

Doğru iletişim kurabilmenin önündeki en büyük engellerin başında önyargılar var. Etkin bir şekilde dinlemeden, önyargılarla iletişiminizi biçimlendirirseniz, hem kendinizi ifade etmekte hem de karşınızdakini doğru anlamakta büyük zorluklar yaşamak doğallaşacaktır. Bu nedenle önyargılardan uzak, hoşgörüyü elden bırakmadan yapılan bir iletişim hepimiz için gerekli.

Etkili İletişim Becerileri

İfadelerinizi Bedeninizle Destekleyin

Etkili iletişim becerileri, ifadelerinizin anlamlarını doğru bir biçimde iletilebilmesi için kullandığımız araçları kapsar. Sözlerinizi beden dili olarak tanımladığımız jest ve mimikler, doğru tavırlarla desteklemek anlaşılabilmenizi kolaylaştıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken abartılı jest ve mimiklerden kaçınmak. Çünkü sizi dinleyenlerin konuştuklarınızdan çok hareketlerinize yoğunlaşması etkili bir iletişimin önüne geçebilir.

Sözcüklerin Doğru Telaffuzu Önemli

Konuştuklarınızı doğru olarak ifade edemeden doğru olarak anlaşılabilmeyi beklememek gerekir. Sözcüklerin seçimi kadar söyleyiş biçimi bu nedenle büyük önem taşır. Doğru telaffuz, nasıl söylediğinize yoğunlaşılması yerine neleri söylediğinize ilgiyi artıracaktır.

Her Hataya Tek Eleştiri

Karşısındakini sürekli olarak eleştirmek, her hatanın sonunda eleştirilerin ardı arkası kesilmeyen bir iletişim yöntemini benimsemek, etkili iletişim becerileri kullanabilmeyi zorlaştırır. Eleştirilerin dozunu iyi ayarlamak, iletişimin yarıda kesilmesinin de önüne geçecektir. Çünkü hiçbirimiz sürekli olarak eleştirildiğimiz kişilerle konuşmayı sevmeyiz.

Etkili Bir İletişim İçin Empati Kurun

Muhatabımızın yerine kendimizi koyarak, iletişimi sürdürmek başarınızı artıracaktır. Hem daha keyifli hem de pozitif bir iletişimin ilk kuralı empati kurmaktan geçiyor. Böylece konuştuklarınızla etrafınızdakilerin sıkılması yerine çok daha ilgi çekici ve anlayışlı biri olarak hemen herkesin dinlemekten zevk alacağı konuşmalar yapabilirisiniz.

Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

Etkili iletişim becerileri , yalnızca doğuştan gelen yeteneklerden biri olmaktan çok, eğitimle geliştirilebilen özelliklerdir. Etkili iletişim becerileri eğitimleriyle, iletişimlerinizin ve dolaysıyla anlaşılabilmenizin de kalitesini yükseltebilirsiniz.

Etkili iletişim teknikleri konusunda alanında uzmanlardan alacağınız eğitimlerle, etkili iletişim becerileri sahibi olabilir, gerek gündelik yaşamda ve gerekse iş yaşamında başarınızı artırabilirsiniz. Yalnızca bir eğitmen yerine etkili iletişim becerileri eğitimleri veren eğitmenlerin bir arada bulunduğu kurslarda çok daha kısa sürede ihtiyacınız olan etkili iletişim tekniklerine kavuşmanız kolaylaşabilir. Bu kurslarda verilen eğitimler, öncelikle mevcut durumunuzun belirlenmesi ve ihtiyacınıza yönelik olarak hazırlanan bireysel ve grupla işlenen derslerle kısa sürede istendik sonuçlar almanızı kolaylaştırır.

Etkili İletişim Becerileri Dersi Neleri Kapsıyor?

Kurslarda verilen eğitimlerdeki derslerin kapsamı bireylerin ihtiyaçları ve bu eğitimler için ayırabilecekleri sürelerle ilgili olsa da genel olarak verilen eğitimler, etkili iletişim becerileri çatışma çözme biçimleri ve takım çalışması odaklı olarak sürdürülüyor.

Eğitimlerde eğitmenler sadece sözel olarak değil, etkili iletişim becerileri sunum çalışmaları ve örnek metinler üzerinde incelemelerle yürütülüyor. Derslerde kullanılan teknolojik cihazlarla sizlerle paylaşılan etkili iletişim becerileri slayt ve multi medya öğelerle desteklenerek uygulamaya dönük çalışmalar, eğitim sürelerini kısaltıyor.

Etkili iletişim becerileri ders notları ile konuların özetleri ve çalışılması gereken örnek metinler, hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla desteklenerek, teorik eğitimler uygulamalarla birleştirilebiliyor.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ