Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Karşımızdakiyle anlaşabilmenin en kolay yolu onunla etkili bir iletişim içinde bulunabilmek. Etkili iletişim kurabilmek, hem kişisel hem de sosyal alanda başarımızı olumlu yönde etkileyen kaliteli iletiler gönderebilmeyi ve aynı zamanda etrafımızda bizlere yöneltilen mesajları tam ve doğru olarak okumayı ve anlamlandırmayı da içeriyor. Bu yönüyle iletişimde istendik sonuçlar elde edebilmenin yolu, kaliteli iletişimler kurarak onların etkileşime dönüştürülmesini sağlamak için etkili iletişim teknikleri konusunda bilgi sahibi olmayı ve etkili iletişim teknikleri ne hakimiyeti zorunlu kılıyor.

Etkili İletişim Nedir?

Kısa bir ifadeyle, anlamların bireyler arasında ortaklaşılması olarak tanımlayabileceğimiz iletişim, yalnızca iletiler göndererek muhataplarımız tarafından doğru ve net anlaşılabilmeyi hedefleyen bir süreç olarak kabul edilmemeli. İletişimde başarılı olabilmek, sözlerin doğru bir biçimde iletilebilmesi kadar hepimizin etkileşim içinde olmamızı gerektiren bir süreçler bütününü oluşturuyor.

Bu nedenle etkili iletişim, kendimizin net ve doğru olarak anlaşılabilmesinin yanı sıra çervemizdekilerin bize yönelttikleri sözel ya da sözel olmayan iletilerin bizim dünyamızda doğru anlamlar kazanmasıdır. İfadelerin doğru anlamlar kazanabilmesi etkili iletişim teknikleri ve bu tekniklerin doğru kullanılabilmesi için etkili iletişim becerilerine sahip olunması gerek.

Etkili İletişim Teknikleri Nelerdir?

Etkili iletişim teknikleri, iletişimde hem sözel hem de sözel olmayan iletilerin gönderilmesiyle bireyler arasında etkileşimin ortaya çıkmasını hedefleyen becerilerin bütünü olarak değerlendirilebilir. Etkili iletişim yolları açabilmek ve bu yolların rehberliğinde etkileşimi hedef alan becerilerin kullanılmasıyla hem doğru anlaşılabilmenin hem de doğru anlaşılabilmek için kurulan iletişimin kalitesi artacaktır.

İnsanlarla etkili iletişim içinde olmanın sağlayacağı hem bireysel hem de sosyal kazanımlar düşünüldüğünde, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan iletişimin hayatın her alanında başarılı olabilmek için edinilmesi gereken en önemli becerileri oluşturduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu nedenle doğru bir iletişim, etkili iletişim teknikleri nin doğru olarak kullanılabilmesiyle mümkün.

Doğru Anlamak ve Doğru Anlaşılmak

Etkili iletişim tekniklerinin hedefini oluşturan anlaşılmak kavramı, tüm iletişimin aslında hem hedefini hem de içeriğini şekillendiriyor. Çünkü ifadelerin muhatapta istenen etkiyi bırakamaması ya da yetersiz kalması, iletişimin de hedefinin şaşması demek. Bu nedenle kendinizin doğru ve net bir biçimde anlaşılmasını istediğiniz kadar, karşımızdakinin de doğru anlaşılması önemli. İletişimde kazanan taraf olmak hem doğru anlaşılmayı hem de doğru anlamayı önemsemekle başlamalı.

Dinlemeden Anlamak Anlamadan Anlaşılmak Mümkün Değil

Etkili İletişim Teknikleri

Yalnıza iyi bir diksiyon ve beden dilini kullanarak mesajımızın olabilen en iyi formuyla muhataba aktarılmasını değil, etkili iletişim teknikleri hedefine iletişimin etkileşim boyutuna dönüşmesi yoluyla çok daha net anlama ve anlaşılmayı koyar. Bu nedenle iletişimin belki de en belirleyici noktalarından birini dinlemek, dinlemesini bilmek oluşturur. Karşımızdakine olan saygının da bir belirtisi olan etkin dinleme, aynı zamanda devam eden ve yarıda kesilmeyen iletişimleri de garanti ediyor.

İfadelerinizi En Doğru Formuyla İletmelisiniz

Etkili iletişim teknikleri , ifadeleriniz en doğru formuyla karşımızdakine ulaştırılmasını sağlayan beceriler bütünüdür. Bu anlamda ifadelerimizi gerek sözel gerekse sözel olmayan ileti biçimlerini doğru zamanda, doğru kişiye ve en anlaşılır biçimde sunulmasını gerekli kılar. Düzgün bir diksiyon, net mesajlar iletebilmemiz, daha kolay anlaşılabilmemiz için olmazsa olmazlar arasında. Ses tonu, vücut dili, telaffuz gibi beceriler daha kaliteli iletişimler kurabilmemizde ihtiyaç duyduğumuz en önemli araçları oluşturuyor.

Muhataplarınızı Suçlayıcı Konuşmalardan Kaçınmak

Konuşurken sürekli bir suçlayıcılık üslubuna sahip birinin konuşmasını yalnızca onu çok seven ve onu kırmak istemeyenler katlanabilirler. Ancak onların da sabrı ve tahammülü bir yere kadar. Etkili iletişim kurma yöntemleri arasında bilinmesi gereken en önemli konu diğer ifade ettiklerimizle birlikte engin bir hoşgörüye sahip olabilmektir.

Etkili İletişim Teknikleri

Etkili iletişim nasıl olur , sorusuna verilebilecek cevapların belki de ilk sıralarında sayabileceğimiz hoşgörü, anlaşılamamanın önüne geçmek için karşılıklı olarak düşünerek hareket etmek için her iki tarafa da hem zaman hem tahammül sağlıyor.

İletişimdeki eksikliklerin ortaya çıkardığı çatışma ve tartışma halinin de elbette ilk sebebi tahammülsüzlük ve hoşgörüden yoksunluktur.

Önyargılar Parçalanamaz Birer Engel Olmasın

Yalnızca iletişimin değil, yaşamın hemen her alanında en büyük engeller koyan önyargılarımız kimi zaman hayatı yaşanamaz kılar. Savaşlar, çatışmalar, anlaşmazlıkların da temelinde yatan önyargılardan kurtulmak sanıldığı kadar kolay da olamayabilir. Ancak iletişimde önyargılardan kurtulmak için etkili iletişim teknikleri arasında yer alan empatiyi kullanabilirsiniz.

Hem konuşanın hem de dinleyicinin aralarında yapacakları empati, daha kaliteli iletişimlerin sağlanabilmesi ve bu yolla önyargıların aşınmasını, yok olmasını sağlayabilir.

Sözlerinizle Bedeniniz Aynı Şeyleri İfade Etmeli

Etkili iletişim teknikleri kullanarak ifadelerinizin etkisini artırmak istiyorsanız, sözel iletileriniz kadar, bedeninizin de neler söylediğini bilmelisiniz. Çünkü hepimiz, muhatabımız hakkında karar verirken onun söylemleri kadar farkında olarak ya da olmayarak bedeninin bize ilettiği mesajlarla birlikte değerlendirmeler yapıyoruz.

Bu nedenle vücut dilinin etkin ve doğru kullanılması iletişimin hedefine ulaşmasında etkin bir rol üstleniyor.

Her Zaman Muhatabınız Karşımızda Olmayabilir

Gelişen ve değişen dünyanın iletişimde kullandığı teknolojiler de gün geçtikçe değişiyor. Bunlardan hemen hepimizde artık bir bağımlılık olan akıllı telefonlar, hem sözel iletişimi hem de yazılı iletişimin sınırlarını zorladığını kabul etmek hiçbirimiz için zor değil.

Telefonda etkili iletişim kurabilmek için muhatabımızın bize gönderdiği beden dilinden mahrum olduğumuz için vereceğimiz kararlarda iki kez düşünmek gerekiyor. Çünkü kişi hakkında karar vermek sezgisel bir takım bileşenleri de içermekte. Bu nedenle telefonla yapacağımız iletişimlerde hem konuşurken hem de dinlerken çok daha dikkatli olunmalıdır. Kaba konuşmalardan kaçınmak, nazik ve kibar bir üslupla konuşmayı tercih etmek, etkili iletişim teknikleri ile kazanan taraf olmamızı sağlayabilir.

Eğitimli Olmanın Ayrıcalığı

Hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında başarıya götüren beceriler, doğuştan getirdiğimiz yetenekler olduğu kadar, etkili iletişim dersleri ile başarının kapıları aralanabiliyor. Eğitimde etkili iletişim, düzgün bir diksiyon, iyi bir dinleyici olmak ve beden dilini etkin kullanımını da içeren bir dizi eğitim programından oluşuyor.

Diksiyon kursları bu eğitimlerin verildiği en önemli merkezlerden biridir. Alanında uzman kadroların etkili iletişim dersi almak isteyenlerle bir araya geldikleri merkezlerde yürütülen eğitimler sonunda, iletişime çok daha hâkim birer fert olarak, hem gündelik yaşamda hem de iş hayatında başarınızın artması için gerekli donanıma sahip olabilirsiniz.

Etkili iletişimi teknikleri gerektiren iş kollarında faaliyet göstermek ve bu alanda bir eğitim almak istiyorsanız, üniversitelerin mesleki eğitim bölümleri bu alandaki büyük bir boşluğu kapacak eğitim programlarıyla donatılmış durumda. Mevcut iletişim teknikleri yeteneğinizle, bu alanda bir meslek tercih ediyorsanız etkili iletişim tenkileri eğitim programlarından birine kayıt yaptırabilir ve alacağınız eğitimle birlikte yeteneğinizi iş yaşamınıza da taşıyabilirsiniz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ