Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ İLETİŞİM YOLLARI

Anlamların ortaklaşa paylaşımı olarak ifade edebileceğimiz iletişim, ancak anlamların kaynaktan alıcıya doğru net bir şekilde ulaştığında etkili olabilir. Bu nedenle etkili iletişim yolları sağlıklı iletişim kurmanın da ilk şartı ve önceliğini oluşturuyor.

Sosyal bir varlık olan insanın gün içinde farkında olmadan bile tüm çevresiyle iletişim halinde olduğunu söylemek mümkün. Sözlü olarak selamlaşmadan, jest ve mimiklerle yapılan bir merhabaya kadar pek çok an ve durum için tanıdık tanımadık pek çok kişiyle iletişim kuruyoruz.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Yolları

Etkili iletişim yollarını anlatmadan etkili iletişim nedir, sorusunun cevaplanması gerekiyor. Anlamlar sadece yerini bulduğunda, başka bir deyişle, ifadelerin karşımızdakinde istendik anlamlara dönüştüğünde gerçekten etkili olabilir. Bu noktada sadece mesajı gönderenin değil aynı zamanda mesajı alan kaynağın da etkili iletişimin bir parçası olduğunu söylemeliyiz.

Etkili İletişim Yolları

Çünkü ne kadar etkili mesajlar göndersek bile alıcıda istenen anlamlar oluşmadan etkili iletişimden bahsedemeyiz. Etkili iletişim becerileri olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte hem iyi bir alıcı olmak için iyi bir dinleyici hem de iyi bir kaynak olabilmek için iyi bir konuşmacı olmak da yeterli olmayabilir. Bu nedenle etkili iletişim yöntemlerini de bilmek gerekiyor.

Etkili İletişim Yöntemleri

Etkili İletişim Yolları

İster iletişimde kaynak olun isterseniz alıcı, her iki durumda da doğru ve etkili iletişim yollarını uygulamadan sonuca ulaşmak zorlaşır. Etkili iletişim yöntemleri nelerdir, sorusunun cevabı yine her iki durumda da kendimizden yani bireyden geçmektedir. Etkili iletişim yollarını oluşturan yöntemler doğru zamanda doğru kişiye doğru şekilde ve doğru yerde uygulandıklarında başarıya ulaşabilir.

  • Konum Değiştirme Yöntemi:

İletişimde aynı yerden gidersek sonunda aynı yere varırız. Sonucu değiştirebilmek için zaman zaman davranışımızı ve uygulamayı değiştirmek etkili olabilir. Konuştuğumuz halde anlaşılamıyorsak konumu değiştirmeli ve dinleyici konumuna geçmeliyiz. Konuşmayı sürdürmek yeni anlaşmazlıklara neden olabilir.

  • İletişimi Doğrular Üzerine Kurma Yöntemi:

İnsanın kendini en iyi ve en kolay ifade etmesini sağlayan bu yöntem sonsuza kadar etkili olacak bir yöntemdir. Her zaman doğruyu konuşmak ve dürüstlük en etkili iletişimi yollarından ilkini oluşturur.

  • Paralel İletişim Kurma Yöntemi:

Benzer davranışlar ve tutumlar gösterilerek kurulan iletişim şeklidir. Buradan hareketle, etkili iletişim kurabilmek için karşımızdakiyle aynı görüşü paylaşmalı ya da olaylara ve durumlara onun gözüyle bakabilmek gerekir.

· Güvenli Tutum Sergilemek ve Tutumunu Kontrol Etme Yöntemi

Etkili iletişim yollarından birini oluşturan bu yöntem temelde başkalarının bize gösterdiği davranışlar aslında kendi davranışlarımızın birer yansımasıdır. Bu nedenle güvenli bir tutum sergilemek ve tutumunu kontrol etmek büyük önem taşır.

· Yargılamak Yerine Durumu Açıklama Yöntemi:

Etkili iletişim kurmada öncelikler çözüme odaklanmak olmalıdır. Yargılama ve suçlama ifadeleri çözüm değil sorun üretir. O nedenle her durumda çözüme odaklanmak daha etkili iletişim yolları arasındadır.

· Kabul Etmek, Onaylamak ve Değer Vermek Önemlidir:

İletişimde söz ve davranışlarımızla çevremize temelde üç önemli mesaj veririz. İfadelerin kabul edilmesi, onaylanması ve en önemlisi değer verilmesi. Bu üç mesaj doğru ve etkili iletişim yollarının belirleyicisi olabilir. Değer verilmeden, onaylamak yerine suçlayarak, kabul etmek yerine saldırarak verilen mesajlar etkili iletişimi yok eder.

Tüm bu yöntemler yerinde, zamanında kullanıldığında etkili iletişim kurulabilir. Etkili iletişim yöntemlerini kullanabilmek için etkili iletişim tekniklerinin bilinmesini gerektirir. Örneğin saha kenarında dünyanın en iyi teknik direktörü görev yapmaktadır, ancak takımındaki oyuncuların futbol yetenekleri kısıtlıdır. Bu durumda çok etkili yöntemler çoğu zaman başarıya ulaştıramaz. Bu nedenle etkili iletişim yollarını uygulayabilmek için etkili iletişim teknikleri devreye girer.

Etkili İletişim Teknikleri Neledir?

Etkili iletişim sadece söz ve yazıdan oluşmaz. Aynı zamanda beden dili, göz teması ve hitabet ve ses düzeyinin uygunluğunu da içine alan becerilerin kullanılmasını gerektirir. O yüzden etkili iletişim teknikleri, bireyin kendisiyle başlayan bir süreçtir. Kendini tanımak, kendini doğru ifade edebilmek ve hemen her durumda hoşgörüyü elden bırakmamak gerekir.

İfadelerinizde sadece sözler değil, bedeniniz ve gözleriniz de anlamlar göndermeli ve sözlerinizi desteklemelidir. Dinleyici konumundaysanız karşınızdakini etkin ve ilgili olarak dinlemeniz ilk şarttır. Bu teknikler doğuştan getirilen özellikler değil, öğrenilebilir özellikler arasındadır. Bu nedenle çoğu üniversitede etkili iletişim teknikleri dersi verilmektedir.

Etkili İletişim Yolları

İletişim her zaman bireylerin yüz yüze olduğu durumlarda meydana gelmez. Gelişen teknoloji birbirine çok uzak mesafelerde olanların bile bir birleriyle iletişim içinde olabilmelerine imkan sağlar. Günümüzde iletişimde en çok kullanılan teknolojik araçların ilkini oluşturan telefonlar, görmediğimiz kişilerle yalnızca sesle kurulan bir iletişime dayandığı için normal iletişimlerden farklıdır.

Çünkü insanlar gördükleri ve iletişim içinde bulundukları insanlar için ilk 60 saniye içinde görüşlerini oluşturur. Ancak telefonla kurulan iletişimde bu ne yazik ki mümkün olmaz. Bu nedenle telefonda etkili iletişim teknikleri bizi doğru yönlendirecek ip uçları verebilir.

Telefonda konuşurken ses tonunuz, ses hızınız ve söylediklerinizin kısa, öz ve anlaşılır olmasının yanı sıra nezaketiniz ve kendinden emin bir biçimde konuşma telefonda etkili konuşma teknikleri arasında sayılabilir.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ