Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ İLETİŞİM NEDİR?

Anlamların bireyler arasında ortaklaşılması anlamına da gelen iletişim, istenen faydayı sağlayabildiği sürece, hayatımızdaki olumlu hedeflere ulaşabiliyor. Bu yazımızda sosyal bir varlık olarak insanlığın olmazsa olmaz ihtiyacı etkili iletişimi, etkili iletişim yollarını, etkili iletişim nedir sorusuna cevap arayarak yanıtlamaya çalıştık.

Etkili İletişim Nedir?

İfade etmeye çalıştığımız ne çok şeye sahibiz. Ancak bu ifadelerimizin muhatabımızda ya da muhataplarımızda istediğimiz etkiyi uyandırması her zaman mümkün olmayabiliyor. Etkili ve güzel konuşma becerisine diğer bir ifadeyle düzgün bir diksiyona sahip olunmadan etkili bir iletişimin varlığından da bahsetmek oldukça güç. İletişim yalnızca ileti gönderilen bir süreç değil, aynı zamanda etkileşimsel bir süreci de içine alıyor. Etkili iletişim ne demektir sorusunun cevabını yalnızca güzel konuşma teknikleri içinde aramak yerine iletişimi tüm boyutlarıyla ele almak çok daha doğru bir tercih olacaktır.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili iletişimi, hem sözel hem de beden dili ile yönelttiğimiz anlamların; kaynağın ve alıcının beklenen hedeflerini karşılayabilmesi olarak tanımlamak mümkün. Doğru bir iletişim doğru bir sürecin eseri olabilir. İleti sahibinin yani kaynağın sahip olduğu sözel ve bedensel beceriler, alıcının beklentileri ve hazır bulunuşluğuyla birlikte, doğru noktalarda buluşabilmesi olarak da tanımlayabiliriz etkili iletişimi.

Tüm zamanların en büyük sosyal ihtiyaçlarından biri olan doğru anlaşılabilmenin de ancak güzel ve etkili konuşma ile sağlanabildiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü güzel konuşma teknikleri etkili iletişim nedir sorusunun da hem cevabını hem de yöntemlerini oluşturuyor.

Etkili İletişim Yolları Nelerdir?

Etkili iletişim hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimin etkili olarak sürdürülebilmesi için büyük önem taşıyor. Kendimizi ifade etmenin en kolay ve en hızlı aracı olan konuşma, iletişim sürecinin büyük bir paydaşı. Ancak etkili iletişim nedir sorusu içinde cevap aradığımız bilgi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Etkili bir iletişim için hangi yolu ya da yolları izlemeliyiz?

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim İçin Öncelikle Dinlemesini Bilmek

İletişimin asıl hedefi duygu ve düşüncelerin ortaklaşması yoluyla, inandıklarımıza diğerlerini inandırmak, bunun için ikna edebilmeyi gerektiriyor. Bu nedenle etkili bir iletişim için etkili konuşmak kadar etkili bir dinleyici olmak da önemli. Doğru anlaşılabilmek, doğru zamanda ve ancak doğru kişilere iletiler yöneltebilmekle sağlanabilir.

Kendinizi Ruhsal Ve Zihinsel Olarak Hazırlayın

Etkili iletişim becerilerinin sergilenebilmesi, iletişimin devamının sağlanabilmesi ve hedeflerimize ulaşmak anlamına geliyor. İletişimde pastanın büyük yarısına sahip olan konuşma öncesinde gerek ruhsal ve gerekse zihinsel olarak yapılacak olan hazırlıkla konuşmaya başlamak etkili bir iletişimin sürdürülebilmesini sağlayabilir.

Etkili İletişim Nedir?

Dinleyenlerle Aynı Çizgide Misiniz?

Etkili iletişim nedir sorusunun cevaplarından biri de hem dinleyenlerin hem de konuşmayı yapanların aynı çizgide buluşmalarıdır. Kısaca, dinleyenlerin hazır bulunuşluk düzeyleri, zevkleri ve ilgileri, cinsiyetleri gibi muhatabın özelliklerinin dikkate alınmadığı bir iletişim gerçek faydayı asla sağlamayacaktır.

Yalnızca Sözcükler Değil, Bazen Jestler Bazen Mimikler Çok Şey Anlatır

İletişim sürecinde bireyler aralarında yalnızca sözel etkileşim kurulmaz. İletişimin sözel yanının önemli olduğu kadar bedensel hareketler olarak tanımlayabileceğimiz beden dilini de yabana atmamak gerekiyor. Çünkü iletişimin henüz başında, doğru izlenim için bedenin söyledikleri en az konuştuklarınız kadar önemli.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişimde Diksiyon Nedir?

Diksiyon sözel ve bedensel ifadelerin doğru hedeflere ulaşmasında kullanılan araçların tamamını oluşturur. İletişimde sözcüklerin doğru seçilmesi kadar doğru şekilde seslendirilmesi ve beden dili ile desteklenmesi de gerekiyor. Bu nedenle konuşurken vurgu ve tonlamadan ses tonuna, sözcüklerin doğru telaffuzundan akıcı bir üsluba sahip olmaya kadar pek çok beceriyi gerektiren diksiyon iletişimin de olmazsa olmazları arasında.

Etkili İletişimde Etkili Hitabet Ne Demektir?

Hitabet, iletişimin sözel yanının sanata dönüştürülmesidir. Aynı duyguları paylaşan topluluklara kapalı ya da açık alanlarda yapılan etkili ve güzel konuşma olarak da adlandırabiliriz. İnandığı değerleri savunmak, onların çok daha büyük topluluklarda değer bulmasını sağlayabilmek ise hitabet sanatı yla mümkün olabiliyor. Bu tanım içinde hatip nedir sorusunu da yanıtlamakta fayda var. Hitabet sanatını icra eden etkili iletişim becerilerine sahip olanlara hatip denir. Hitabetler, etkili iletişimde önemli yere sahip bir tür olsa da kendi içinde kullanıldığı alanlara göre farklılıklar gösteriyor.

Hitabet Çeşitleri Nelerdir?

Hitabet çeşitleri , siyasetten hukuka, dinden bilime kadar pek çok alanda insanlık tarihi kadar eski bir iletişim biçimidir. Hitabetin kullanıldığı alanlar ve muhataplarının özellikleri hitabet çeşitlerinin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Gerek günümüzde gerkse tarih boyu pek çok alanda hitabet kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Hitabet çeşitlerini kullanıldığı alanlara göre; siyasi hitabetler, askeri hitabetler, dini hitabetler, bilimsel hitabetler ve hukuki hitabetler olarak sıralayabiliriz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ