Yazılarımız

Diksiyon Akademi

GÜZEL KONUŞMA

Gelişen ve değişen dünyamızda yaşanan teknolojik gelişmeler hangi aşamaya gelirse gelsin, dün olduğu gibi bugün ve yarın da çevremizle olan etkileşimimizde kullandığımız en etkili araç, sahip olduğumuz konuşma yeteneğidir.

 

Fikirlerin, duyguların biçimlenmesinde öncelikle kendimizle ve çevremizdekilerle kurduğumuz iletişimlerde başvurduğumuz ilk araç olan konuşma, karşılıklı olarak gerçekleştirilen yalnızca anlamların iletimi değil, etkileşimsel bir süreci kapsıyor. Bu yönüyle konuşmanın istendik hedeflere ulaşabilmesi onun doğru biçimde kullanılmasıyla, diğer bir deyişle güzel konuşma ile mümkün olabilir.

Güzel Konuşma Nedir?

Güzel konuşmayı, konuşmada yapılan hatalardan arınmış, yerinde, zamanında ve doğru hedefe yönlendirilmiş konuşmalar olarak tanımlamak gerekiyor. Neyi konuştuğumuz kadar, bunları nasıl ve kimlere ne zaman söylediğimiz de bu anlamda büyük önem taşır. Ancak bu sayede yapılan konuşmalar, güzel ve etkili konuşma olarak nitelendirilebilir.

 

Etkili ve güzel konuşma, yalnızca dilin etkili bir biçimde kullanılması değildir. Duyguların, düşüncelerin zihinde biçimlenmesi, ifadelerin jest ve mimiklerle desteklenerek yönlendiriliyor olmasını, sözcüklerin doğru seslendirilmesini de içine alır. Bilinenin aksine güzel konuşma, doğuştan gelen bir yetenek olmaktan çok, küçük yaşlardan itibaren başlayan gerek içinde bulunulan ortam ve gerekse alınan eğitimle gelişen, yaşamın hemen her alanında büyük kolaylıklar sağlayan beceriler toplamıdır. Güzel konuşma kuralları ve güzel konuşma yöntemleri konusunda iyi bir eğitim alan herkes güzel konuşabilir. Alacağınız bu eğitimlerle güzel konuşma ve diksiyon hakimiyetinizi artırarak iyi bir konuşmacı olabilmeniz mümkün.

Güzel Konuşma

Güzel Konuşma Yöntemleri

Güzel konuşma, ne söyleyeceğimizin belirlenmesi, şekillenmesi ve iletilmesinde kullanılan becerilerin etkili kullanılabilmesiyle mümkün. O nedenle güzel konuşma yöntemleri, konuşmanın içeriğinin belirlenmesinde, ifade etmeye çalıştıklarımızın doğru olarak yönlendirilmesinin ilk adımını oluşturur.

 

 • Konuşmanın Bir Amacı Olmalı:

Güzel konuşma, hedefi olan ve belirli bir amaca yönelik olarak yapılan konuşmadır. Amacın belirlenmediği konuşmalar, ifadelerinizin hedefinde olanlarda istenen etkiyi göstermeyecektir.

 

 • Hazırlıklı Konuşmalar Yapmak Olası Hataların Önüne Geçer:

Konuşma yapmadan önce yapılacak hazırlıklar, hem ifadelerinizin daha belirgin olmasına hem de konuşulanların istenen etkiyi bırakabilmesine yardımcı olacaktır. Konuşma yaparken karşılaşabileceğiniz hataların da en aza indirilebilmesine imkan sağlayacaktır.

 

 • Konuşmanızı Düzenleyin, Dağınıklıktan Kaçının:

Konuşmanızın daha anlaşılabilir olması, onun uygun ve bir sıra içinde yapılabilmesine bağlıdır. Konuşmalarınızı giriş, gelişme ve sonuç gibi bölümlerle aktarabilirseniz daha kolay anlaşılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Dağınık bir konuşma, dinleyenlerde istenen etkiyi bırakmaz.

 

 • Güzel Konuşma Doğru Bilgilere Dayanmalı:

Konuşurken kullandığınız bilgilerin sağlamlığı, doğruluğu konuşulanların etkisini ilk elden etkiler. Daha iyi bir konuşmacı olmak istiyorsanız, doğrunun izinden ayrılmadan konuşun. Konuşma öncesinde sunduğunuz bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi işinizi kolaylaştıracaktır.

Güzel Konuşma

 

 • İlgiyi Canlı Tutmak Dikkatlerin Dağılmasını Engeller:

Konuştuğunuz konunun doğru hedeflere yönlendirilmesi oldukça önemli. Muhataplarınız, kendilerinin ilgi ve isteklerini hedef alan konuşmaları ilgiyle dinlerler. İlgiyi canlı tutmak için şakalar yapmak, konuşma içinde hikayeler ve fıkralar anlatmak da ilgiyi canlı tutacaktır.

 

 • Her Zaman Konuya Bağlı Kalmayı Deneyin:

Güzel konuşma, çok söz söylemek değil, söylenen sözün hedefte kalıcı olmasını hedefler. Bu nedenle, gereksiz konulara değinerek dinleyenleri sıkmadan asıl konunuza odaklanın.

 

Güzel Konuşma
 • Kendinizi Geliştirmek Güzel Konuşma İçin de Gerekli:

Hemen her konuda fikir sahibi olmanız, konuşmalarınızda kullanacağınız bileşenlerin nitelik ve niceliğini artıracaktır.

Bu alanda yapabileceğiniz çalışmalar arasında güzel konuşma örneklerini incelemek sizlere çok iyi fikirler verebilir. Gazi Mustafa Kemal’in Nutuk’u güzel konuşma örnekleri arasında eşine az rastlanır bir eserdir. Nutuk’ta yer alan konuşmalar, hem kullanılan yöntem hem kelimelerin seçilmesindeki özenle sizlere bu konuda çok iyi ipuçları verecektir. Yine Brutus’un Savunması olarak bilinen tarihi konuşma, iyi bir konuşmanın sağlam bir temele ve amaca ulaşmak için nasıl kurgulanması gerektiğini gözler önüne seren etkili ve güzel konuşma örneğidir. Ancak bu alanda kendini geliştirmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey güzel konuşma dersleri almak olabilir. Böylece, güzel konuşmayı sağlayacak diksiyon eğitiminden konuşma egzersizlerine kadar verilen derslerle kendinizi kısa sürede geliştirebilirsiniz.

 

Güzel konuşma, amaç ve yöntemin doğru olarak belirlenmesi ile başlayıp, güzel konuşma kuralları, güzel konuşma yollarının yerinde uygulanmasıyla istenen neticelere ulaşabilir. Bu nedenle güzel konuşma için söyleyeceklerimiz kadar onları nasıl söylediğimizde büyük önem taşır. Güzel konuşma diksiyon arasındaki yakın ilgi de buradan gelir. Konuşmalarımız bedenimizle desteklendiği ve bunların belirli kurallar içinde yöneltilebildiği ölçüde başarıya ulaşacaktır.

Güzel Konuşma Kuralları

Güzel konuşma yöntemlerini ne konuşmak istiyoruz, sorusuna cevap aradığımız ilkeler olarak belirtmiştik. Güzel konuşma ne konuşmak istediğimiz kadar onların nasıl ifade edeceğimizi de bilmekle hedefine ulaşabilir. Bu nedenle, güzel konuşma kuralları, güzel konuşma için son derece önemli.

 

 • Güzel Konuşabilmek İçin Öncelikle İyi Bir Dinleyici Olmalısınız

Etkili ve güzel konuşma, sürekli olarak sizin konuşmanızla mümkün olmaz. Konuşma karşılıklı etkileşimi içeren bir iletişim olduğu için sürekli olarak konuşan ve muhatabını dinlemeyenlerin konuşmaları sıkıcılıktan öteye geçemez. Bu nedenle öncelikle dinlemeyi bilmeli, gerektiğinde susmalısınız.

 

 • Ben Yerine Biz Kullanın

Konuşmalarında kendini övenler ya da bunu üstü kapalı dahi olsa işaret edenler, daha en başında konuşmanın inandırıcılığını ve dinleyenlerin büyük bir bölümünün ilgisini kaybederler. Kendinizi ön plana koymak yerine, biz kavramını dinleyenlerle birlikte aynı grubun bir parçası olduğunuzu hissettirecek konuşmalar çok daha etkili olacaktır.

 

 • Göz Teması Kurmak Muhatabınıza Verdiğiniz Değeri Gösteriyor

Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurmak, konuşmamızın hem etkisini hem de seyrini olumlu yönde etkileyecektir. Konuşurken göz temasında bulunmak muhatabımıza verdiğimiz değerin de bir göstergesidir.

 

 • Nasihatlerde Bulunmak Yapılan En Büyük Hatalardan

Konuşmalarda nasihatlerde bulunmak, sürekli uyarılarda bulunmak güzel konuşmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Bunun yerine çözüm üreten bir yaklaşımda bulunmak çok daha yerinde bir karar olacaktır.

 

 • Suçlamak Yerine Paylaşmayı Deneyin

Muhataplarınızı suçlamak, onları sürekli olarak eleştirmek yerine paylaşmayı denemelisiniz.

 

 • Söz Hakkınızı Kullanın, Muhatabın Sözünü Kesmeyin

Güzel konuşma, karşımızdakinin bizi anlayabildiği kadar başarıya ulaşabilir. Konuşurken yeri geldiğinde dinleyici olmak, ne kadar anlaşılabilir olduğumuzu bize bildiren en iyi dönütleri verecektir. Bu nedenle söz hakkınızı kullandığınız kadar, karşınızdakinin de söz hakkını kullanmasına izin verin, sözünü kesmeyin.

 

 • Kendinizden Emin Olun

Kendinizden emin olabilmenin ilk şartı kendinize olan güveninizdir. Dik bir duruş, heyecanı önleyecek çalışmalar yapmak, kendinize olan güveninizi korumanızda sizlere yardımcı olabilir.

 

 • Jest ve Mimikler Konuşma Başarısını Artırıyor

Güzel konuşma yalnızca sözlerin iletilmesi değil aynı zamanda vücudun sözleri desteklemesiyle etkisini artırabilir. Bu nedenle konuşmalarınızda, abartıya kaçmadan, jest ve mimiklerinizi kullanmaktan çekinmeyin. Beden imgeleri, konuşmanın ayrılmaz birer parçalarıdır.

 

 • İyi Bir Diksiyona Sahip Olun

Ses tonunu doğru ayarlayabilmek, sözcüklerin doğru seslendirilmesi, akıcı ve güzel konuşma için son derece önemlidir. Bu nedenle iyi bir diksiyona sahipseniz gerçekten iyi birer konuşmacı olabilirsiniz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ