Yazılarımız

Diksiyon Akademi

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON

Konuşma becerileri çok küçük yaşlarda edinmeye başladığımız ve neredeyse yaşamın tamamında kullandığımız ve geliştirdiğimiz en büyük yeteneklerimizinden biri. Konuşmanın en büyük hedefi ise ifadelerimizin en kolay yoldan ve doğrudan anlaşılabilir olması. Bunun sağlanabilmesi için ilk şart güzel ve etkili konuşma becerilerinden geçiyor.

Güzel Konuşma Nedir?

Kimi zaman paylaşıldıkça büyüyen mutluklara, bazen de paylaşıldıkça azalan kederlere şahitlik eden sözlerimizin doğru yerde doğru zamanda ve doğru şekilde söylenmesidir güzel konuşma. İfadelerin taşıdığı anlamların karşı tarafa samimi, yalın ve en anlaşılır şekliyle yönlendirilmesi olarak da tanımlayabiliriz onu.

Ancak güzel konuşma ve diksiyon konusunda pek çoğumuzun düştüğü yanlış, güzel ve etkili konuşma becerilerinin sadece hazırlıklı konuşma yapan, diksiyonu düzgün, bu alanda Diksiyon eğitimi almış kişilerin konuşmaları olarak düşünmemiz, öncelikle onları örnek vermemizdir. Oysa güzel konuşma örnekleri her zaman hazır metinler üzerinde çalışılarak yapılanlar değil, gündelik hayatta kişilerin kendilerini en doğru ve en kolay anlamlandırılabilmeyi hedefleyen sözel iletimlerdir.

Bu yönüyle bakıldığında, güzel konuşma, ifade etmeye çalıştıklarımızın muhatabımıza doğru aktarılmasını sağlayan söylemlerin, diksiyon olarak adlandırdığımız ses, söyleyiş ve bedenin iletimde aldığı rollerin bütününün de işe koşulduğu araçların tamamıdır.

Güzel konuşma ve diksiyon birbirine benzer yönlerinin yanında çoğunlukla birbirini tamamlayan ileti unsurlarının da başında geliyor. Neyi ifade ettiğimiz kadar nasıl ifadelerde bulunduğumuzun önemini anlatmamıza gerek yok. Bu nedenle hem doğru hem de anlaşılabilir olmanın yolu güzel konuşma ve düzgün bir diksiyondan geçiyor.

Güzel Konuşma Teknikleri Çok Daha Etkili Konuşmalar Yapmanızı Sağlar

Konuştuklarınızın herkes tarafından tam ve net olarak anlaşılabiliyor oluşu yaşamınızda sizlere önemli kolaylıklar sağlar. Gerek günlük yaşamda ve gerekse iş hayatında başarılı olmanın ilk yolu olarak gösterilen güzel konuşma teknikleri, iletişimin her anında ve her safhasında elinizi güçlendiren, her iki alanda da başarılı olmanızı sağlayan araçlardan.

Güzel Konuşma ve Diksiyon

Kendinizi iyi ifade edebilmek, anlaşılamamak ya da iletişimden kaynaklanan, sonrasında yaşayacağınız büyük küçük tüm sorunların önüne geçebilmenin tek anahtarı olabilir.

Bu nedenle, iletişim eksikliğinden kaynaklanabilecek sorunların önüne geçmek için güzel konuşma teknikleri, doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilirse iletişimde bulunduklarınızla olan ilişkilerinizin olduğundan çok daha iyi noktalara gelebileceğini söyleyebiliriz.

Güzel konuşma teknikleri bireyin kendisiyle başlayan ve ifade etmeye çalıştıklarının düzenlenmesini de içeren doğru yöntemlerin birleşiminden oluşur. Konuşmada kullanılan ses tonunun ayarlanmasıyla başlayan süreçte ne söyledikleriniz ve onların nasıl söylendiğini de içeren pek çok etkenin birlikte ve uyumlu olarak kullanılabilmesi ile mümkün olabilir.

Akıcı ve Anlaşılır Konuşmak Önemli

Güzel Konuşma ve Diksiyon

Güzel konuşabilmek için konuşmanızın hem doğal, hem de akıcı olması aynı zamanda anlaşılabilir olmanız için büyük önem taşıyor. Gereksiz heyecan yapmamak ve sözlerin doğru telaffuzu bu noktada çok önemli. Çünkü akıcı bir konuşmanın önündeki en büyük engel gereksiz heyecandır. Bunu üzerinizden atmadan akıcı bir konuşmaya kavuşamazısın.

Güzel Konuşma ve Diksyon Becerileri Konuşmanızın Etkili Olmasını Sağlar

Güzel Konuşma ve Diksiyon

İfade etmeye çalıştıklarınızın kolay ve doğrudan anlaşılabilmesi için ses tonunuzudan doğru vurgu ve tonlamaya, kelimelerin ve seslerin doğru telaffuzundan jest ve mimiklerinizine kadar kullandığınız araçların tamamını kapsayan diksiyonunuzun düzgün olması, konuştuklarınız da etkili olmasını sağlayacaktır.

Konuşmanızın Amacını Kolayca Belirleyebilmelisiniz

Konuştuklarınızın sonunun nereye varacağını kestirebilmek için amaçlarınızı hızlı ve kolayca belirleyebilmelisiniz. Böylece hedefe odaklanılmış olarak yapacağınız konuşmalar, iletişimde başarınızı arttıracaktır. Nereye varacağı hiç kimse tarafından kestirilemeyen bir konuşma, güzel ve etkili konuşma olarak adlandırılamaz.

Yanlışlarınızı Fark Edip Rolünüzü Değiştirin

Anlaşılamadığınızı düşündüğünüz anda, anlaşılabilmek için aynı yöntemleri denemeye devam etmek her zaman sizin anlaşılabilir olmanızı sağlamaz. İletişimdeki yerinizi, yanlışa düştüğünüz anda fark edip değiştirebilmelisiniz. Konuşarak anlaşılamadığınızı fark ettiyseniz, konuşmanızı sürdürmek yerine rolünüzü değiştirip dinleyen olabilmek hem yanlışınızın nerede olduğunu bulmanızı sağlayacak hem de farklı yöntemlere geçmenize imkan tanıyacaktır.

Evrensel Kural, Doğruyu Konuşmak

Güzel konuşma kuralları içinde tüm zamanların değişmeyen en doğru yöntemi doğruyu konuşmaktır. Samimi olun ve doğruları söylemekten çekinmeyin. Bu sizi her zaman başarıya ulaştıracaktır. Doğrular güzel konuşmanın değişmez malzemeleridir.

Hoşgörüyü Elden Bırakmayın, Konuştuklarınıza Değer Verdiğinizi Gösterin

Doğru bir empatinin ilk şartı hoşgörüdür. Konuştuklarınızla olan etkileşimin de vazgeçilmez bir parçası olan hoşgörüyü elden bırakmamak bu yönüyle önemli. Doğru tutumlar sergileyerek, muhatabınıza değer verdiğinizi göstermek çok daha anlaşılabilir olmanızı sağlar.

Yargılamayın Çözüme Odaklanın

Güzel konuşma ve diksiyon becerilerine hakim olabilmek için kullanmanız gereken önemli tekniklerin başında, konuşmalarınızın çözüme odaklanması geliyor. Muhataplarınızı suçlamak, yargılamaya çalışmak, iletişimin aniden kopmasına ve istenen etkisinin kolayca yitirilmesine neden olur. Oysa suçlamak, yargılamak yerine ifadelerinizin doğru olarak iletilmesinde çözüme odaklı olmalısınız. Böylece iletişimin kesilmesine, yönünün değişmesine neden olan suçlayıcı ve yargılayıcı tavırlar yerine amacınıza sizi daha çabuk ulaştıracak olan, sorunun çözümüne odaklanma çok daha iyi sonuçlar verecek bir konuşmanın önünü açacaktır.

Güzel konuşma ve diksiyon birlikte değerlendirildiğinde, etkili konuşabilmeniz için sahip olmanız gereken iki önemli araçtır. Ancak bu araçların doğru ve yerinde kullanılabilmesi için çok pratik yapmanız ve uygulamaya dönük çalışmalarınızda mutlaka uzmanlardan yardım almanız gerekiyor. Kısa sürede güzel konuşma ve diksiyon becerilerinizi geliştirmek için güzel konuşma kursu sizin için iyi bir tercih olabilir.

Güzel konuşma ve diksiyon becerilerinin geliştirilebilmesi için verilen güzel konuşma dersleri aracılığıyla, uygulamalı olarak konuşmada yaptığınız yanlışları fark edebilir ve derslerde yoğun olarak üzerinde durulan güzel konuşma egzersizleri ile kendinizi geliştirebilirisiniz.

Kurslarda verilen dersler iyi örneklerin sunumuyla başlıyor. Böylece güzel konuşmanın nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin incelenmesi de kolaylaşıyor. Doğrunun bilinmesini sağlayan örnek güzel konuşma metni incelemelerinden doğaçlama çalışmalara kadar pek çok detayla sizlerin güzel konuşma ve diksiyon becerilerinizin geliştirilmesi hedefleniyor.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ