Yazılarımız

Diksiyon Akademi

GÜZEL KONUŞMANIN YOLLARI

Güzel ve etkili konuşma, insanın tüm yaşamını olumlu yönde etkileyen yeteneklerinden biri. Öyle ki insanoğlu sadece diğer tüm canlılar gibi canlılık özelliği göstermekle kalmaz, kendini ifade etme ihtiyacını etkileşimsel olarak karşılama yeteneğiyle kendi varlığını kabul etmek ve ettirmekte de yine konuşma yetisinden yararlanır. Bu yönüyle güzel ve etkili konuşma, bireylerin hem kendi iç dünyalarının dışa vurumu için hem de sosyal bir varlık oluşunun gerektirdiği iletişim süreçlerinin tamamında kullandığı becerilerinin başında yer alır.

Konuşmak, kendini ifade etmekte tek başına yeterli olmaz, konuşulanların neler olduğundan konuşmadaki ses tonunuza, konuşmanızın amacından jest ve mimiklerle desteklenmesine kadar karmaşık bir yapının düzenli bir şekilde işletilebilmesini sağlayan becerilerin tamamına güzel ve etkili konuşma denir. Bireylerin bu becerileri kullanabilmeleri içinse güzel konuşmanın yolları olarak adlandırdığımız becerilerle desteklenmesi gerekiyor.

Güzel Konuşmanın Yolları Neler?

İlk kez karşılaştığımız ve konuştuğumuz kişilerle olan iletişimizin ilk 30 saniyesi büyük önem taşır. Çünkü büyük çoğunluğumuz karşımızdakiler için ilk 30 saniyede olumlu ya da olumsuz duygular beslemeye başlarız. Bu nedenle konuşmanın ilk saniyeleri etkili bir izlenim bırakabilmek için hem çok uzun hem de çok kısa bir süredir.

Bu süreyi boş laflarla da doldurabilir ve o derecede bir izlenim kazandırırsınız. Ya da güzel konuşma kurallarını, doğru yerde ve doğru zamanda uygulayarak, olumlu bir izlenim bırakırsınız. Elbette hepimiz gereksiz laflar ve kötü bir izlenim yerine mutlaka iyi bir izlenim bırakmayı yeğleriz. Ancak bunun için güzel konuşmanın yolları olarak adlandırdığımız becerilerin de hem bilinmesi hem de kolayca uygulayabiliyor olması büyük önem taşıyor.

Nasıl Güzel Konuşulur?

Güzel konuşmanın püf noktaları , öncelikle neyi nasıl konuştuğumuzu bilmemizle mümkün. Etrafımızla olan iletişimimizde kullandığımız araçlar yalnızca sözcüklerden oluşmaz, bedenimizin de iletimde kullanılabiliyor olması, sözcüklerin gücünü artıran öneme sahip.

Dili Etkin Kullanmak Etkili Konuşmanın Yolları Arasında

Dilimizi, Türkçeyi güzel konuşmanın yolları, duyguların şiirsel dili olarak nitelediğimiz güzel Türkçemizi doğru ve etkili olarak kullanmamıza bağlı. Dil becerilerinin gelişebilmesi ve dilin ifade gücünün arttırılması ise öncelikle çok okumakla mümkün. Türkçemizin öğrenilmesi için hepimizin biraz daha fazla zaman ayırması, sözcüklerin anlamların doğru bir şekilde kullanılabilmesi için de büyük önem taşıyor.

Etkili Konuşabilmek İçin Akıcı Bir Üsluba Sahip Olmalısınız

Güzel Konuşmanın Yolları

Güzel konuşma yolları arasında, dinleyenlerin sıkılmaması ifadelerinizin daha anlaşılabilir olması için konuşmanızın akıcı bir üslupla sunulması gerekiyor. Canlı, günümüz Türkçe ’sine uygun bir telaffuz ile yapılan yerinde ve yeterli sözcük seçimi konuşmanızı akıcı kılacaktır. Böylece ifadelerinizin daha net ve anlam yüklü olarak muhataba yönlendirilmesi kolaylaşacaktır.

Sözcükleri Bedeninizle Destekleyin

Konuşurken yapılmaması gereken davranışlardan biri de ellerin cepte ya da koltukların arasında tutulmasıdır. Bu davranışın saygısızlık ya da dikkatsizlik değil, beden dilinin kullanımını engellediği için yanlış bir davranış olarak kabul ediyoruz.

Dinleyiciler, sadece sizin konuştuklarınıza değil, bedeninizin neler söylediğine de dikkat ederler. Yapılan araştırmalar, yüz yüze konuşmalarda insanların sözlerden çok daha fazla jest ve mimiklere dikkat ettiklerini ve dolayısıyla konuşurken bedenin ne söylediğine yoğunlaştıklarını gösteriyor.

Bu nedenle güzel konuşmanın yolları arasında jest ve mimiklerinizi, beden dilinizi etkili kullanmanız ifadelerinizin hem gücünü hem de etkisini arttıracaktır. Birbirini tamamlayan iki önemli yetiyi doğru şekilde kullanmak ifadelerinizin tam olarak anlaşılmasını sağlayabilir.

Konuşurken Heyecanlanmamalısınız

Güzel konuşmanın yolları , konuştuklarınızın net bir şekilde aktarılmasıyla mümkün. Heyecan konuşmanın akıcılığını ve bir anlamda inandırıcılığını etkilediği için öncelikle heyecanlanmadan konuşabilmelisiniz. Doğru nefes alma teknikleriyle nefesinizi kontrol altına alabilirseniz hem heyecandan kurtulabilir, hem de konuşmanızın akıcılığını sağlayabilirsiniz.

Dinlediğinizi Muhatabınıza Hissettirmelisiniz

Konuşmak yalnızca sözcüklerin iletimi değil, etkileşimli bir sürecin hem ileticisi hem de alıcısı olabilmektir. Muhataplarınız konuşurken onların söylediklerini dinlerken başınızı aşağı yukarıya doğru hareket ettirmeniz onu dinlediğinizi hissettirmek için önemlidir.

Ne kadar iyi bir konuşmacı olduğunuz ne kadar iyi bir dinleyici olduğunuzla doğru orantılıdır. Konuşurken muhatabınıza verdiğiniz değer, aynı değerlerin size yöneltilmesini sağlayacaktır. Aşırı jest ve mimikler kullanmadan, ellerinizi cebinizde ya da koltuk altınızda tutmadan ayaktaysanız dik, oturuyorsanız arkanıza yaslanarak konuşmalısınız. Göz teması kurmak ifadelerinizin daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Etkili Konuşma Teknikleri İçin Etkili Konuşma Eğitimi Gerekiyor

Sözlerimizin etkili ve güçlü olarak kullanılabiliyor olması istendik bir iletişimin olmazsa olmazları arasında. Ancak bunun için konuşma becerilerinin geliştirilmesi, hem emek hem de çok uzun zaman gerektiren bir süreç. Bu sürecin kısaltılabilmesi ise etkili konuşma eğitimi almaktan geçiyor.

Güzel Konuşmanın Yolları

Alanında uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle, öncelikle konuşmanızdaki eksiklikler belirlenerek ihtiyacınız olan alanda bireysel veya grup çalışmalarıyla çok daha kısa sürede, etkili ve güzel konuşma becerilerine hâkim olabiliyorsunuz.

Kimi zaman güzel konuşma örnekleri, kimi zaman etkili konuşma metinleri üzerinde yapılan çalışmalar çoğunlukla uygulamalı olarak yapıldığı için çok daha kısa sürede çok daha fazla pratik yaparak, güzel konuşmanın yolları konusunda artan bir deneyime sahip olabilirsiniz.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ