Yazılarımız

Diksiyon Akademi

İLETİŞİM TEKNİKLERİ

İletişimde kazanan taraf, iletişimi etkileşimle bir bütün ve birbirinin tamamlayıcısı olarak görebilenlerdir. Bu yönüyle iletişimde başarılı olabilmek için kestirme yolları ve bu yolların muhataplarda oluşturduğu etkiyi iyi hesaplayabilmek iletişimin kazançlı tarafında olabilmeyi sağlar. İletişim teknikleri, iletişimdeki en kestirme ve etkisi yüksek iletiler gönderebilme ve alma becerilerini oluşturuyor.

Herkes tarafından anlaşılabiliyor olmak iletişimin kalitesini ve dolayısıyla sosyal alanda olduğu kadar kişisel başarıları da olumlu yönde etkileyecektir. Etkili iletişim teknikleri tam da burada büyük bir önem taşıyor. Çünkü daha anlaşılabilir olmabilmek için etkili bir iletişim, etkili bir iletişim içinse iletişim tekniklerine hakim olmak gerekli.

İletişim teknikleri , hem gündelik yaşamda hem de iş yaşamında duyguların, düşüncelerin ve inandığınız değerlerin tam ve eksiksiz olarak iletilebilmesinde elinizi kuvvetlendiren en işlevsel anahtar konumunda.

İletişim Teknikleri Nelerdir?

İletişim türleri ni sözel ve sözel olmayan iletişimler olarak iki grupta incelemek doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıksa da iletişimin yalnızca sözel ifadelerden ya da beden dilinden ibaret olduğunu düşünmek iletişimde en büyük hatalardan biri.

İletişim teknikleri sözel iletişimlerin yanında sözel olmayan iletişimleri de kapsayan daha geniş perspektifte etkileşimi öncelleyen kavramları da karşılıyor. Bu nedenle iletişim de kullandığımız teknikler, yalnızca sözel ifadeleri değil duygu ve düşüncelerimizi en iyi aktarabileceğimiz dolayısıyla etkileşim kurabilmemizi kolaylaştıran doğru iletişim teknikleridir.

Etkili İletişimler Kurabilmek Öncelikle Kendinizi Tanımakla Mümkün

İletişimin belirleyici noktası bireyin kendisiyle başlayan süreç olmasıdır. Bireylerin kendilerini tanımaları, ifade etmek istediklerini tam olarak bilmelerini de sağlayacağı için gereksiz konuşmaların önüne geçerek doğru hedefe odaklanabilmeyi sağlayacaktır.

İletişim Teknikleri

Gerçekten Doğru Anlaşılabiliyor musunuz?

İletişim teknikleri hedefine, doğru, tam ve net olarak anlaşılabilmeyi koyar. Böylece doğru hedefe ulaşabilmek için ifadelerinizde kullandığınız sözcükleri ve onların iletiminde daha dikkatli olmak sizin yanlış anlaşılmanızın da önüne geçecektir. İletişimde kazançlı çıkanlar, ne söyledikleri kadar nasıl sunduklarının da önemli olduğunun farkında olanlardır.

İyi Bir Dinleyici Olmak Önemli

İletişim teknikleri ile iletişimi yalnızca ileten boyutunda değil etikleşim boyutuyla ele alınması gerektiğini önceller. İletişimde, ancak etkileşimin merkezde ve hedefte olması başarı sağlayacaktır. Konuşurken muhatabınızın duygu, düşünce ve değerlerini dinlemek onlara gösterilen saygının bir gereği olduğu kadar iletişim sürecinin de kesilmemesini ve devamlılığını sağlayacaktır.

Önyargılardan Kurtulabilmek

İletişim teknikleri içinde belki de en zor olanı, önyargıları bir kenara bırakarak iletişimi sürdürebilmektir. Etkili bir iletişimin devam edebilmesi ancak bu yolla mümkün olabilmekte. Önyargıları bir kenara bırakabilmenin ilk koşulunu ise hoşgörülü olmak oluşturuyor. Karşımızdakini anlayabilmek ve kendinizi ona anlatabilmek için hoşgörüyü elden bırakmamak ve muhataplarınızla empati kurabilmek başarınızı artarmanıza yetecektir.

İyi Bir Diksiyona Sahip Olmalısınız

İletişimin sözel yanı, ifadelerin çok daha net ve anlaşılılabilir olması için büyük önem taşıyor. Bu nedenle düzgün bir diksiyona sahip olabilmek iletişimin istenen hedeflere ve etkiye kavuşması için önemli. Doğru telaffuz, ses tonunun iyi ayarlanması ve akıcı bir konuşmaya sahip olarak çok daha etkili iletişimler kurabilirsiniz.

Sözleriniz Bedeninizle Desteklenmeli

İletişimin sözel yanı kadar sözel olmayan beden dili desteği, daha anlaşılabilir olmanızı sağlayacaktır. Jest ve mimiklerle desteklenen konuşmalar dinleyenler tarafından çok daha çabuk etkileşime dönüştürülebilir. Bu nedenle dinleyenlerin konuştuklarınıza yoğunlaşmaları ve bunları daha hızlı anlamlandırabilmelerini beden dilinizi etkili kullanarak sağlayabilirsiniz.

İletişim Teknikleri

Suçlamak Yerine Çözüm Üretin

İletişimde yapılan yanlışlardan biri de muhatapları hedef alan suçlayıcı ifadelerdir. Bu ifadeler iletişimin tamamen durmasına ve kesilmesine neden olacaktır. Suçlayıcı bir üslup yerine dozu iyi ayarlanmış eleştirilerde bulunmak sağlıklı bir iletişim için zorunludur. Çünkü hiçbirimiz bizleri sürekli suçlayan ve gerekli gereksiz eleştirenlerle iletişimde olmak istemeyiz. Bunun yerine sorunlara çözüm üretebilecek bir üslupla yapılacak konuşmalar iletişimin kalitesini artıracaktır.

İletişim Teknikleri Eğitimi

Yaşamın hemen her alanında ihtiyacını duyduğumuz etkili iletişim, doğuştan getirdiğimiz yeteneklerimiz arasında yer alsa da etkili iletişim teknikleri eğitimi ile hem özel hem de sosyal yaşamda başarıyı yakalamak mümkün.

İnsanlarla iletişim teknikleri, etkileşimin ve sosyal iletişim teknikleri yoluyla iş yaşamının da sorunlarına çözümler getirebilmek için hem ortaöğretim kurumlarında hem de üniversitelerde eğitimleri verilen bir alan.

Mesleki olarak kendilerini, yönetim ve iletişim teknikleri eğitimleriyle geliştiren bireylerin, iş yaşamında pek çok soruna çözüm üretebilmeleri hedefleniyor. Eğitimlere örnek olarak büro yönetimi ve iletişim teknikleri gibi bölümleri verebiliriz. Bu bölüm ve dersler çoğunlukla mesleki kazanımların sağlanmasında öğrencilere hem yol gösterici bir rehber hem de iş yaşamında başarılı birer çalışan olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Üniversitelerin mesleki eğitim bölümlerinde iletişim teknikleri eğitim programları iletişim teknikleri modülü olarak adlandırılan iletişim becerilerinin kısa sürede kazandırılmasını sağlayacak şekilde hazırlanmış içeriklerden oluşuyor. İçerikler öğrencilere ders kitapları yoluyla ulaştırıldığı gibi, iletişim teknikleri ders notları, iletişim teknikleri pdf dosyaları aracılığıyla bilgisayar ortamında da sunulmakta. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin mevcut programlar yoluyla etkili iletişim tekniklerine hakim birer fert olarak mesleğe hazırlanmaları sağlanıyor.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ