Yazılarımız

Diksiyon Akademi

KONUŞMA TEKNİKLERİ

Duygularımızın, düşüncelerimizin hızlı ve kolayca sözlerle iletilmesi olarak tanımlayabileceğimiz konuşma, ifadelerimizin iletimi için vazgeçilmez bir yetenek. Konuştuklarımızla kimi zaman doğru kimi zaman yanlış anlaşıldığımızı da düşünürsek, sözel iletimlerin istendik sonuçlar verebilmesi için dikkat edilmesi gereken pek çok detaydan söz edebiliriz.

Konuşurken dikkat etmemiz gereken detaylara hakim olabilmek, daha başarılı bir yaşamın kapılarını aralamak için olmazsa olmazlardan. Tüm bu detayların uygun bir düzende ve yeterlilikte kullanılabilmesi ise konuşma teknikleri olarak ifade edebileceğimiz yöntemlerin birer bütünü.Konuşma teknikleri, etkili konuşma yöntemlerini de içine alan, güzel konuşma kuralları ile desteklenen, ifadelerin seçilmiş ve iletiminde beceri gerektiren adeta bir konuşma sanatı.

Konuşma Teknikleri Nelerdir?

Konuşmak tek taraflı değil, etkileşimsel bir süreci de ifade ettiği için, ifadelerimizin muhatabımızda ya da muhataplarımızda beklediğimiz etkiyi uyandırması, onları inandırması ya da bizim inandıklarımızın ne derece iletildiğinin gerçekleşmesiyle ölçülebilir. Bu yönüyle güzel ve etkili bir konuşmanın sahip olması gereken tüm niteliklerin ölçülebilmesi konuşma teknikleri ile mümkün olabiliyor.

O nedenle etkili bir konuşmada bulunması gereken tekniklerin tanınması önemli. Konuşma teknikleri, değişmez teknikler olmamakla birlikte, yaptığımız konuşmaların kendi kendimizce değerlendirilmesinin yanı sıra, başkalarının yaptığı konuşmaların eleştirilebilmesini sağlar. Bu açıdan güzel konuşma teknikleri bizim için çok iyi birer ölçüttür.

Konuşmadaki Başarıyı Yıkıcılık Değil, Yapıcılık Belirler

İnsanları etkilemek için yalnızca düşüncelere değil, aynı zamanda duygulara da seslenebilmek gerekiyor. Ancak buradaki dengeyi iyi ayarlayabilmek yapıcı ve etkili bir konuşma için son derece önemli. Sadece duygulara hitap eden, muhatapların duygularını sömürmeyi amaçlayan konuşmalar yapıcı bir nitelik taşımaz. Yapıcı konuşmalar dinleyenlerin değerler yargılarını, inançlarını ve düşüncelerini olumlu yönde değiştirmeyi amaçlar. Tatlı dilin konuşma üzerindeki etkisi de düşünüldüğünde, bizleri dinleyenlerin hangi ortamda olursa olsun, değerlerine inançlarına ve düşüncelerine saygılı olmak başarı için en iyi anahtardır.

Başarılı Bir Konuşma İlginç ve Değerli Konuları Kapsayandır

Konuşma Teknikleri

Konuşma yaparken seçtiğimiz konuların ilginç olması, hem bizim hem de dinleyenlerimizin dikkatini çabucak çekecektir. Konuların belli alanlarda ilgisi olanları kapsamasından çok, hemen herkesin ilgisini çeken çok daha genel sorunları işaret etmesi, başarılı bir konuşmanın içeriğini oluşturabilir. Konuşma teknikleri arasında önemli bir yere sahip olan konunun seçimi, çoğu zaman konuşmamızın düzeyini de belirler.

Kişiliğiniz İyi Bir Konuşmanın İpuçlarını Sunar

Dinleyenler konuşmacının kişiliği ile konuştukları arasında mutlaka bir bağlantı kurmaya çalışırlar. Bu nedenle kendi kişiliğinizle söylemleriniz arasında doğru bağlar bulunmalıdır. Söz gelimi, sigara kullanan birinin sigaranın zararlarından ve ondan kurtulma yollarından bahsetmesi dinleyenlerde ne kadar etkisiz olursa, kişiliğinizle bütünleşen konulardaki söylemleriniz de o derece etkili olacaktır.

Amaçsız Bir Konuşma Beklediğimiz Etkiyi Oluşturamaz

Konuşma teknikleri arasında belki de en önemli noktalardan biri de konuşmanın amacını belirlemektir. Yaptığımız konuşmayla dinleyenlerde hangi etkileri bırakmak istiyoruz sorusunun da cevabı olan amaçlar, konuşmanın hem içeriğini hem de seyrini belirleyecektir. Amaçsız yapılan konuşmalar dağınık ve etkisiz kalmaktan kurtulamayacaktır.

Konuştuğunuz Kişileri Tanımanız Önemli

Konuşmalarımız, anlamların etkileşim içinde paylaşılmasından oluşur. Ancak dinleyenlerin yaş, cinsiyet, ilgi ve ihtiyaçları, beklentileri göz önünde tutulmadan yapılan konuşmaların etkisi ise her zaman tartışılır. İster erkeklerle ister kızla konuşma teknikleri birbirinden farklı olacaktır. Çünkü cinsiyet konuşurken dikkat edilmesi gereken farklılıkların başında gelir. Etkili ve güzel bir konuşma hem muhataplarımızın hem de ortamın iyi tanınıp değerlendirilmesiyle mümkün olabilir.

Amaçlara Ulaşmakta Doğru Yöntemi Kullanmalı

Konuşmamızın amaçlarına ulaşabilmek için konuşma yöntemlerini kullanırız. Amaçlarla yöntemler arasında doğru bir bağlantı kurmak başarılı konuşmanın ilk şartını oluşturur. O nedenle konuşma yöntemleri içinde tartışma, savunma, öğretme ve duygulandırma yöntemlerinden doğru olanı seçebilmek bizi amacımıza daha fazla yaklaştıracaktır.

Tüm Dikkatler Üzerinizde Olmadan Başarılı Bir Konuşma Yapamazsınız

İletişimin kesintiye uğramadan devam edebilmesi, dinleyenlerin dikkatlerinin üzerinizde olmasıyla doğrudan ilgilidir. Anlaşılabilmek için dinlenilmek, dinlenilebilmek için ilgi ve dikkatin sizi gösteriyor olması şart. Dikkatin üzerinizde tutulması için dinleyenlerin ilgisini çeken beklentilerini karşılayacak nitelikli konuşmalarla mümkün olabilir.

Bilgilerin Sağlam Olması Etkili Bir Konuşma İçin Gereklidir

Bilgisiz bir fikir, fikirsiz bir konuşma yapılamaz. O nedenle rahat ve etkili konuşabilmek için konunun gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmak, onları en çarpıcı biçimde yöneltilebilmesini sağlar.

Böylece sunulan bilgiler daha sağlam ve somut olarak muhataba iletilerek çok daha kolay anlaşılabilmesinin yolu açılmış olur.

Etkili Bir Ses Tonu, Jest ve Mimiklerle Desteklenirse Etkileyici Bir Konuşmaya Dönüşebilir

Sözcüklerin duygularla, anlamlarla yüklenebilmesi, ses tonumuz, jest ve mimiklerimiz aracılığıyla renklenir ve zenginlik kazanır. Uygun olmayan bir ses tonu ve jest ve mimiklerin kullanılmadığı bir konuşma etkileyici olmaktan çok sıkıcı gelebilir. İfadelerimizin daha canlı, etkileyici olabilmesi hem kulağa hem de göze hitap edebilmesiyle mümkündür. Bu nedenle beden dilinin etkili kullanılabilmesi konuşma teknikleri arasında büyük önem taşıyor.

Etkileyici Bir Konuşma Sözcükleri Etkili Kullanabilmeyi Gerektirir

Konuşma teknikleri içinde en önemli konulardan biri de konuşmada kullanılan sözcüklerin seçimidir. Konuşmanın bir anlamda temelini oluşturan sözcükler, canlı, diri ve amacına uygun olarak kullanılması konuşmaların etkisini, güzelliğini arttıracaktır. İnsanlar gelişen teknoloji sayesinde sadece yüz yüze değil, kilometrelerce uzaklıktakilerle aynı anda telefonla iletişim de kurabilmekteler. Bu nedenle etkileyici bir konuşma için seçtiğiniz sözcükler telefonla konuşma teknikleri için de son derece önemli.

Konuşma Teknikleri

Tüm bu konuşma teknikleri daha doğru bir iletişimin önünü açan, kişilerin birbirleriyle çok daha iyi anlaşabilmesini sağlayan kriterlerden sadece birkaçıdır.

Konuşma teknikleri nin doğru bir biçimde uygulanması için konuşmanızda biyolojik ve psişik sorunlar olarak adlandırdığımız konuşma sorunlarının olmaması gerekiyor. Küçük yaşlarda ortaya çıkmaya başlayan konuşma bozuklukları zamanında ve uygun yöntemlerle çözümlenemezse konuşma bozukluğu hem kişisel hem de sosyal uyum sorunlarının oluşmasına neden olabilir.

Bu nedenle daha küçük yaşlardan itibaren konuşma bozukluklarının tespit edilmesi ve konuşma terapisti olarak da adlandırılan uzmanlardan destek alınması bireylerin yaşamlarını olumlu yönde değiştirmelerini sağlayacaktır. Konuşma terapisi alan bireyler konuşma bozukluklarından kurtulacak, hem gündelik yaşamada hem de sosyal yaşamda çok daha başarılı ve mutlu bir iletişime kavuşabileceklerdir.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ