Yazılarımız

Diksiyon Akademi

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Etkili sunum teknikleri, iletişimin tüm boyutlarıyla dinleyenlere görsel ve işitsel kanıtlar sunarak yapılan hazırlıklı iletişim becerilerinden oluşuyor.

İletişimde asıl amacın anlamların karşılıklı olarak anlaşılabilmesi olduğunu düşündüğümüzde, daha anlaşılabilir olmak için kullandığımız becerilerimiz, iletişim tekniklerini ortaya çıkarır. Sözel ve sözel olmayan tüm iletilerin sonuçlarının etkileşime dönüştürülmesini sağlayan yetenek, teknik ve yöntemleri içine alan geniş bir konu olan iletişim teknikleri, temelde ifadelerin neler olduğu kadar onların nasıl sunulduğuyla da ilgili bir konu.

Etkili Sunum Teknikleri Nelerdir?

Etkili bir iletişim kurabilmek için önceden yapılacak hazırlıklarla ifadelerin bilgilendirme, ikna ve tanıtımını kişi ya da gruplara aktarabilmek günümüzde sunum olarak adlandırılıyor. Değişen ve gelişen teknolojinin de yardımıyla ifadelerin görseller ve multi medya öğeleriyle de desteklenmesi daha anlaşılabilir olmanın en kestirme yollarını oluşturuyor. Bu nedenle etkili sunum teknikleri, daha anlaşılabilir sunumların oluşturulmasını ve oluşturulan sunumların istenen, beklenen etkiyi bırakabilmesini sağlayan yöntemleri kapsıyor.

Her ne kadar etkili bir sunum yapabilmek için kullanılan bilişim teknolojilerinin varlığı sunumların çok daha görsel işitsel öğelerle destekliyor olsa da, etkili sunum teknikleri, temelde sunumu yapan kişinin yetenek ve becerilerinin farkında olmasını ve merkezde her zaman kendinin olması gerektiğini ön plana çıkarıyor.

Bu nedenle sunum yapacak olan kişinin sunuma hazırlık, sunumdan önce ve sonra yapması gerekenleri de içeren, iletişim teknikleri sunum teknikleri gibi hakim olmasını gerekli kılan beceriler var.

Etkili Bir Sunum Yapabilmek İçin Mutlaka Sunuma Hazırlık Yapın

İletişimin sözel, sözel olmayan ve teknolojinin de kullanıldığı hazırlıklı iletişim yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkan sunumlar, diğer tüm iletişimlerden farklı olarak iki tür hazırlık gerektiriyor. Bu hazırlıklardan ilki konuya hakimiyet, ikincisi ise konuya hakimiyetinizi kanıtlayan öğelerin varlığı/yönetilmesi.

Etkili Sunum Teknikleri

Konunuza Hakim Olmalı ve Olası Sorulara Cevaplar Verebilmelisiniz

Hakim olduğunuz konuya önceden yapacağınız hazırlıklar ve eğer buna zamanınız varsa bir prova yapmanız sunumlarınızın çok daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle sunum konunuz hakkında iyi bir araştırma yapmanız ve gerçekten olası tüm sorulara hazırlıklı olmanız şart. Sunumdaki bilgilerin sizin tarafınızdan görsel kanıtlara dayandırılması bilginizin birer belgesi olacaktır. Sunuma hazırlık sürecinde mutlaka teknolojik araçlardan yararlanarak etkili sunum teknikleriyle çok daha başarılı sunumlar yapabilmeniz mümkün.

Sunum Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Etkili sunum teknikleri , hazırlığını yaptığınız sunumu muhatap ya da muhataplarınıza sunarken bilinmesi gereken basit ancak etkili becerileri içeriyor. Öncelikle ne kadar hazırlıklı olunsa da sunumların dinleyenleri sıkmayacak uzunlukta olması önemli. Sunumunu yaptığınız konunun derinliği ve içeriğinin yoğun olduğu konular dışında sunumlarınız basitleştirmeli ve daha kısa, net anlaşılır ifadeler kullanmaya dikkat etmelisiniz. Teknolojik araçlar yerine daha dinamik sunumlar için diyagramlar, şemalar ve akış çizelgelerinden de yararlanmalısınız.

Sunum yaparken slaytlar hazırladıysanız, bunların ortalama olarak 20 slayt ile sınırlanması kısa öz ve daha anlaşılır bir sunum yapmanıza imkan sağlayacaktır. Sunumların konu dışında öğeler içermemesi de büyük önem taşıyor. Dinleyenlerin dikkatini dağıtacak şekilde sürekli olarak komik ya da dikkati dağıtacak görsellerle doldurulması konuya değil mizaha odaklanmaya neden olacaktır.

Ses Tonuzu İyi Ayarlamalısınız

Etkili iletişim teknikleri eğitimi almış olun ya da olmayın, sunum yaparken ses tonunuzu doğru ve etkili bir şekilde kullanmanız, akıcı bir üslupta yapacağınız konuşmalar, sunumunuzun etkisini artıracaktır. Etkili sunum teknikleri arasında dikkat edilmesi gereken ilk ve en önemli konu, sunumu yapanın içeriği doğru bir şekilde iletiyor olması. Aksi taktirde doğru ve net olarak anlaşılmayan sunumlar etkisini kaybedecek ve kısa sürede dinleyenlerin dikkatlerinin dağılmasına neden olacaktır.

Beden Diliniz Sizin Anlaşılmanızı Kolaylaştırır

Tek düze, yalnızca sözcüklerle yapacağınız konuşmaları içeren sunumlar, bireylerin ilgisini konu üzerinde tutmakta ne yazık ki yetersiz kalıyor. Bu nedenle hem sözel iletişim becerileri hem sözel olmayan beden dili kullanımı, hem de görsel ve işitsel medya ürünleri ile desteklenmiş hazırlıklı sunumlar iletişimi etkileşime dönüştürmenizi kolaylaştıracaktır.

Etkili Sunum Teknikleri

Sunum İçin Hazırladığınız Slaytlara Değil, Slaytlar Size Uymalı

Pek çoğumuzun yaptığı en büyük hatalardan biri, sunum yaparken slaytlara göre davranmaya çalışarak, slaytların dışına çıkmadan yapılan ve kısa sürede artık bir işkenceye dönüşen sunumlardır.

Burada yanlışa düşülen konu sizin slaytları takip etmeniz değil, slaytların sizin ifadelerinizi destekleyecek öğelerden yalnızca birisi olduğunu dikkate almadan yapılıyor olması. Bu nedenle hazırlığını yaptığınız slaytların deyim yerindeyse sizin arka planınızda sizi destekleyen kanıtlarla birlikte hareket ediyor olmanız, etkili sunum tekniklerini de doğru icra edebilmeniz için size alan kazandıracaktır.

Sorulara Hazırlıklı Olunmalı

Etkili sunum teknikleri sunum yaparken etkili iletişim teknikleri slaytlar ve önceden mutlaka hazırlık yapılmasını, konuya hakimiyeti de gerektiriyor. Çünkü çoğunlukla yapılan sunumlarda katılımcılar konu içinde anlaşılmayan noktaları mutlaka soracaklar ve eğer konu ile ilgili yeterli bilginiz yoksa bunu hemen farkedeceklerdir.

Cevabını bilmediğiniz soruların sunumda yer alması, konunun detayları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan sunum yapmak beklenen etkiyi göstermeyecek, iş yaşamında bu tür bir yanlış, prestij kaybına neden olacaktır.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ