Yazılarımız

Diksiyon Akademi

NEFES TEKNİKLERİ

Yaşamın devam edebilmesi su ve besine bağlı olsa da onsuz yaşayamayacağımız en önemli ihtiyacımızı nefes almak karşılıyor. Çünkü nefes almadan vücudumuza oksijen alamaz ve yalnızca bu duruma birkaç dakika gibi kısa bir süre dayanabiliriz. Yaşam için en büyük ihtiyacı oluşturan nefes alma, çoğunlukla farkında bile olmadan gerçekleştirdiğimiz otomatik bir eylem. Ancak gerçekten bu eylemi doğru bir biçimde yapabiliyor muyuz? Bu yazımızda doğru nefes teknikleri ve doğru nefes alıp vermenin bizlere kazandıracağı sayısız faydaya değindik.

Doğru Nefes Alma Nedir?

Vücudumuzun tümü alınan oksijenin kan dolaşımıyla taşınması sonucu yaşamını sürdürebiliyor. Tüm organlar, tüm sistemler taşınan oksijenle işlevlerini yerine getirebilmekte. Bu kadar önemli bir rolü üstlenen nefes alma bireylerin çevresel şartlar ve bulunulan koşullar gibi pek çok etmenle mevcut şeklini alıyor. Burada doğru nefes almanın nasıl olması gerektiğiyle başlamakta yarar var.

Doğru nefes, alt karın bölgesinden başlayıp göğüs üstüne kadar gelen ve bu durumun devamlılık arzettiği, vücut için en uygun oksijen oranının sağlandığı nefes tekniğidir. Transformal nefes olarak da adlandırılan nefes teknikleri, vücudun ihtiyaç duyduğu en uygun oksijeni sağlayarak, yanlış nefes teknikleri nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyen durumların da kısa sürede önüne geçebiliyor. Transformal nefes, doğumdan itibaren bebeklerin 3 yaşına kadar aldıkları nefestir. Ancak bu nefes teknikleri, bireyin fizyolojik sorunları, çevreye bağlı etkenlerle çoğu zaman yanlış nefes tekniklerine kayabilmekte. Vücudun ihtiyacı olan oksijen oranının sağlanamaması, temelini hep farklı alanlarda aradığımız pek çok hastalığın da oluşmasında birincil etkeni oluşturuyor.

Nefes Teknikleri

Nefes Teknikleri Nelerdir?

Doğru bir nefes almanın transformal nefes olarak adlandırıldığını ve hepimizin aslında doğuştan getirdiğimiz bir becerimiz olduğunu belirtmiştik. Ancak bu nefes tekniği üç yaşından itibaren yerini birkaç farklı yönteme bırakıyor. Nefes teknikleri olarak adlandırdığımız bu tekinleri çoğunlukla bilmeden hepimiz kullanıyoruz.

Yüksek solunum, alçak solunum, sığ nefes alma, orta ve komple solunum olarak genellemenin mümkün olduğu nefes teknikleri, çoğunlukla vücudun ihtiyacı olan oksijen oranını sağlamakta yetersiz kalıyor. Bunun önüne geçebilmek için öncelikle yanlış olan nefes teknikleri alışkanlıklarından vazgeçmek gerekiyor.

Yapılacak nefes egzersizleri ile nefes alıp verme teknikleri, olması gereken düzeye ulaştırılabiliyor.Nefes geliştirme teknikleri ile aslında bir bakıma bildiğimiz ama kullanmaya kullanmaya unuttuğumuz doğru nefes tekniklerine kavuşabilmemiz mümkün. Kaybettiğimiz bir özelliğimize sonra tekrar sahip olabilmek gibi de düşünebilirsiniz.

Doğru Nefes Tekniklerinin Faydaları Neler?

Nefesi doğru olarak alabilmek, vücudun tüm organları, tüm sistemleri için doğru miktardaki oksijenin doğru şekilde alınabilmesi demek. Bir bakıma ihtiyacın tam olarak karşılanması da denebilir. Mevcut yaşamımızda bu ihtiyacın çoğumuz yalnızca %30’luk kısmını karşılayabiliyoruz. Metabolizmanın ihtiyacı olan oksijenin karşılanmaması vücuttaki tüm dengelerin değişmesine, faal ve aktif çalışmasının önüne geçerek, hastalıklara ve erken yaşlanmaya da sebep oluyor.

Doğru nefes alma tekniklerinin faydalarını hastalıklara bir ilaç olarak değil, grip ve soğuk algınlığından kansere kadar çok geniş ve etkin hastalıklara karşı gerçek ve olması gereken bir koruma olarak düşünmek çok daha doğru olacaktır.

Daha sağlıklı bir bedenle, stresle çok daha kolay başa çıkma, yogunluk, bitkinlik, sürekli hastalanma, motivasyon düşüklüğü, konstantrasyon sorunları gibi yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen tüm sorunların üstesinden gelmede doğru nefes teknikleri ilk ve en önemli yardımcımız olabilir. Daha sağlıklı daha dinç ve kuvvetli bir bünyeye sahip olmak doğru nefes teknikleri ile erişilebilir uzaklıkta.

Nefes Teknikleri

Nefes Teknikleri İle Zihin Değiştirilebiliyor

Nefes teknikleri yalnızca organların doğru çalışmasını, vücudun daha dinç ve zinde olmasını sağlamakla kalmıyor. Nefes teknikleri ile zihin değiştirilebiliyor. Evet, yanlış duymadınız nefes teknikleri ile yaşamın komuta merkezi olan beynin fonksiyonları ve çalışma biçimi de değiştirilebiliyor. Uzmanların budist rahipler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, sıklıkla yoga nefes teknikleri, pranayama nefes teknikleri ile nefes egzersizleri yapan sufilerin beynin yaydığı manyetik dalgalarında normal insanlara oranla çok daha yüksek değerlere sahip oldukları bilimsel deneylerle saptanmış.

Bu şu anlama geliyor. Nefes teknikleri ve yapılan nefes egzersizlerinin oluşturduğu zihne yavaşlatma ve hızlandırma kontrolü, zihnin eğitilmesini de sağlıyor. Böylece beyinde oluşabilecek olası hasarlar, örneğin bunama gibi dejeraktif değişimler nefes terapisi sayesinde giderilebiliyor.

Nefes, Yalnızca Alınan Bir Süreç Değil

Nefes almak aynı zamanda nefes vermekle tamamlanan bir yaşamsal ve devingen süreç. Ne kadar nefes alırsak o kadar nefes verebiliyoruz. Bu nedenle nefes alma teknikleri kadar nefes verme ve nefes tutma teknikleri de yaşamımızın ayrılmaz bir parçası.

Doğru nefes alma ve verme yaşamın devamı için gerektiği kadar, yaşamın başlamasında da büyük rol oynuyor. Özellikle doğum nefes teknikleri ile doğum sürecinin tüm kontrolünü anne eline alabilir. Lamaze nefes teknikleri ile doğum öncesinde başlanan nefes egzersizleri, normal ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmesinin yanında, bu süreci çok daha mutlu ve huzurlu bir biçimde geçirilmesi hedefleniyor.

Nefes almak, nefes vermek ve nefes tutmak doğumla birlikte başlanan, ölüme kadar birlikte yol aldığımız bir sürecin ayrılmaz, otomatik becerileri. Daha dinç bir beden ve sağlıklı mutlu bir hayat için doğru nefes teknikleri altın bir anahtar.

İnsanoğlu yalnızca yer yüzüne değil aynı zamanda yer altına ve suyun içine hatta derinliklerine kadar keşfetmek ve hükmetmek için yaratılmış. Bu nedenle yeryüzünde nasıl nefes alıyorsak, su altında nefes tutma teknikleri ile yaşam alanı olmayan deryaların derinliklerini de keşfe çıkmış. Havasız bir ortamda ihtiyacı olan oksijeni bedeninde kısa süreli de olsa depolamayı uzun nefes tutma teknikleri ile başarmış.

Hayatın tüm alanlarında, hayatta kalabilmemiz için gerekli olan nefes, sıhhatin, mutluluğun, stresle başedebilmenin, heyecanları yenmenin, genç ve dinç kalabilmenin yöntemi ve belirleyicisi durumunda.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ