Yazılarımız

Diksiyon Akademi

DİKSİYON TEKERLEMELERİ

Konuştuklarımızın muhatabımızda istediğimiz etkiyi bırakabilmesi için anlamların doğru bir biçimde iletilebilmesi büyük önem taşır. İletilerimizin dinleyenlere en iyi şekilde ulaştırılabilmesi gerek ses üretme ve gerekse onların etkisini artırabilmek için sözel olmayan iletişim yöntemleri olarak adlandırılan beden dili ile desteklenmesi de gerekli.

Diksiyon Nedir?

Diksiyon, sözel ve sözel olmayan iletişimlerin etkili olarak kullanılabilmesini sağlayan araçların tümü olarak ifade edilebilir. Düzgün bir diksiyon için Diksiyon kursu ve eğitimlerin amacına ulaşabilmesi için diksiyon egzersizleri yapılması gerekiyor. Akıcı ve güzel konuşabilmek için yapılan diksiyon alıştırmaları içinde diksiyon tekerlemeleri, diksiyon eğitimi programlarında önemli bir yere sahip.

Diksiyon çalışmaları sözcüklerin, anlaşılabilir şekilde söylenebilmesini temel alsa da sözcüklerin seçimi, beden dili ile desteklenmesi, vurgu ve tonlama, sesin yüksekliği gibi karmaşık bir sürecin etkin ve yetkin bir kullanıma kavuşabilmesini hedef alıyor. Bu hedefe ulaşabilmek, öncelikle düzgün bir diksiyona sahip olmak için dilin düzeltilmesi olarak da bilinen diksiyon eğitimleri için diksiyon tekerlemeleri en iyi egzersiz araçlarının başında geliyor.

Diksiyon Tekerlemeleri

Diksiyon Tekerlemeleri Neden Gerekli?

Seslerin söylenebilmesi ve muhatabımızda ya da muhataplarımızda anlamlı ifadelere dönüşebilmesi öncelikle biyolojik olarak ses organlarının birbiriyle senkronize bir şekilde çalışabiliyor olması gerekli. Bu nedenle sesletimde görevi bulunan organların eşzamanlı olarak yetkin bir biçimde kullanılabilmesi ise yapılacak egzersizlere bağlı.

Günlük yaşamda hayatın çok daha kolaylaşmasını sağlayan diksiyon, iş yaşamında da elinizi güçlendirmenizi sağlar. Ancak diksiyonun yoğun kullanıldığı bir meslek grubuna mensup olmak istiyorsanız, diksiyonunuzun geliştirilebilmesi için mutlaka bu alandaki en iyi egzersizler olan diksiyon tekerlemeleri yapmalısınız.

Diksiyon Tekerlemeleri Nelerdir?

Diksiyon tekerlemeleri , diksiyon egzersizleri içinde çoğunlukla kullanılan alıştırmalardır. Ancak kimi diksiyon tekerlemeleri, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz ve öğrendiğimiz anonim tekerlemeler olsa da, diksiyon eğitimlerinde kullanılmak üzere alanın uzmanları tarafından dilimize kazandırılmış diksiyon tekerlemelerinin de var olduğunu söylemekte fayda var. Dal sarkar, kartal kalkar; kartal sarkar, dal kalkar, tekerlemesi buna iyi bir örnektir. Söyleyişi birbirine benzeyen pek çok kelime bir araya getirilerek bir tekerleme oluşturulmuş ve diksiyon tekerlemeleri arasında kullanılmaktadır.

Çocukken tanışmaya başladığımız tekerlemeler, ilerleyen yaşlarda, güzel konuşma teknikleri kullanan ve düzgün bir diksiyona kavuşabilmek için karşımıza diksiyon egzersizleri olarak çıkıyor.

Eğitimlerde kullanılan diksiyon tekerlemeleri, belirli ses ya da söyleyişinde güçlük görülen seslemeler üzerine yoğunlaşır. Böylece tıpkı kol ve göz kaslarımız gibi kaslardan oluşan dilimizin, ağız içindeki hareketleri ve diğer ses organlarıyla senkron çalışabilme pratikleriyle daha düzgün bir diksiyon kavuşulması hedeflenir.

Diksiyon Tekerleme Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Diksiyon tekerlemeleri sanılanın aksine öncelikle ezberlenmesi gerekmez. Önemli olan kelimelerin akılda uzun süre tutulması değil, dil ile birlikte tüm ses organlarının eşzamanlı çalışabilmeleri ve bu senkronizasyonun etkin kullanılabilme yetisinin geliştirilmesidir. Diksiyon dersi tekerlemeleri, bu amaca yönelik çoğunlukla uzun ve söyleyişi geliştirmeyi hedefleyen söz dizilimlerine sahiptir.

Diksiyon tekerleme çalışmalarının nasıl yapılacağına ilişkin bir örnekle konuya açıklık getirelim. Öncelikle aşağıda yazdığım tekerlemeyi hızlı ve ezberlemeye çalışmadan birkaç kez okuyun.

Pireli berber pirelerinin pille pasla pastaya püskürtmesine pimpirik Pelin perişan pürüzsüz pırasaları paketleyip pembe plakalı postacıya iletmesini istemiş.

Tekerlemelerin hepsinin zor olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü yapılması gereken egzersizlerin kolaydan zora doğru ilerlemesi iyi bir eğitimin de ilkelerini oluşturuyor.

Tekerlemeyi bir kağıda ya da görebileceğiniz büyüklükte bilgisayar ekranına da yansıtabilirsiniz.Dudaklarınız kapalı olarak içinizden sesli bir şekilde tekerlemeyi birkaç kez okuyun ve sonrasında dilinizin altına bir kalem koyarak bu tekerlemeyi söylemeye çalışın.

Bu egzersizler, dilsel becerilerin yanında diksiyon olarak adlandırdığımız söyleyiş araçlarında kısa sürede etkili olacağını göreceksiniz. Başlarda kolay söyleyişi kolay olanlarla başlamak kendinize olan güveninizi de artıracaktır. Sonrasında kendiliğinden zor olan diksiyon tekerlemelerine geçebilirisiniz.

Düzgün bir diksiyona sahip olmak için gerekli olan egzersizlerden biri olan diksiyon tekerlemeleri bireysel çalışmalarla, kitaplarla bu alanda teorik anlamda yeterli olmanızı sağlayacak başlangıç bilgilerine sahip olmanıza yetecektir. Ancak diksiyonu zorunlu kılan bir mesleğe sahip olmayı istiyor ya da bu mesleği icra etmeye çalışıyorsanız, mutlaka bu alanda çok daha profesyonel bir desteğe ve eğitime ihtiyacınız olacak.

Bu nedenle diksiyon eğitimleri almanız için karşınıza iki seçenek çıkıyor. İlki diksiyon kursları olarak bilinen alanında uzmanların bir arada bulunduğu merkezler, ikincisi ise yine diksiyon konusunda uzman bir eğitmenden özel diksiyon dersi almaktır. Her iki seçenek de düzgün bir diksiyona sahip olmanız için gerekli eğitimleri almanızı sağlayacak eğitimlerdir.

Özel diksiyon dersi , çoğunlukla size özel diksiyon eğitimleri alabilmenize olanak verebilecek eğitimlerdir. Yüzyüze yapılan bu eğitimler eksikliğinizin bulunduğu alana yoğunlaşabilmeniz için iyi bir fırsat olabilir. Diksiyonunuzun düzeltilebilmesinde çok daha kısa sürede sonuçlar alabilmenizi sağlar, ancak eğitim ücretlerinin yüksek olduğunu söylemeliyiz. Diksiyon kursları ise çoğunlukla grupla ve kursiyerlerin arasında bol pratik yapabilmenize imkan sağlıyor. Eğitim ücretlerinin de özel derslere oranla daha düşük olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

PAYLAŞ

 DİKSİYON AKADEMİ